2018 – Ge oss passfriheten tillbaka – inte bara på papper utan även i praxis!

Den nordiska passunionen har varit en av de mest utmärkande symbolerna för nordiskt samarbete sedan 1950-talet. Under senare tid har regelverk och verksamheter bortsett från passunionen och nordiska medborgare har tvingats framvisa pass på resor inom Norden. Förutom att bryta mot medborgares rättigheter, anser FNUF att det är en skamfläck på det etablerade samarbetet i Norden, och därför vill vi ha regler och sanktioner för de som inte följer dessa – så att passunion ska fungera, inte bara på pappret, utan även i praxis.

Det finns ett flertal exempel på nordiska medborgare som har nekats ombordstigning på sina flyg, och därmed missat dem, för att de inte framvisat pass – även om de har giltig legitimation med och enbart reser inom Norden. Privata verksamheter men även nationella regelverk hindrar på så sätt passunionens praktiska funktion, vars syfte är att ge större rörlighet för nordiska medborgare.

Om Norden vill behålla sin status som världens mest integrerade region där de rättigheter staten givit folket inte godtyckligt dras tillbaka eller missbrukas, måste de nordiska länderna ta aktiva steg för att upprätthålla passunionen.

Därför kräver Ungdomens Nordiska Råd att:

  • Regelverk som motverkar passunionens praktiska syfte evalueras och anpassas därefter.
  • Verksamheter som dagligen arbetar med passunion informeras om medborgares rättigheter att resa utan pass
  • Verksamheter som inte upprätthåller passunionen sanktioneras