2018 – Lige adgang til abort i hele norden

En af søjlerne i et moderne, retfærdigt og nordisk velfærdssamfund er kvinderettigheder. Disse rettigheder omfavner også kvinders ret til at bestemme over egen krop. Beslutningen om eller hvornår man ønsker at få børn skal ligge hos hver individuel kvinde.

De nordiske lande har forskellige lovgivninger på abort området. I Danmark, Norge, Sverige og Grønland er aborten fri under et bestemt ugemål. I Finland, Island og Færøerne må man opfylde medicinske og/eller sociale kriterier (1). Det er dog praksis i både Finland og Island, at beslutningen ligger hos kvinden selv, hvorimod på Færøerne skal der være fare for kvindens eller barnets liv, at kvinden blev besvangret ved voldtægt, at der er fare for alvorlige arvelige sygdomme, eller hvis kvinden pga. alvorlig psykisk sygdom skønnes uegnet til at tage vare på sit barn. Beslutningen om hvorvidt en kvinde på Færøerne må få lov til at tage en abort ligger dermed hos to forskellige, uafhængige, autoriserede læger. Sker der det, at en autoriseret læge på Færøerne giver en kvinde ret til abort uden at mindst et af disse kriterier er opfyldt, straffes lægen med straf op til to år (3).

Udover det så er der fortsat 26 lande i verden, hvor abort er direkte ulovlig under alle omstændigheder og 39 lande, hvor en abort kun må udføres hvis kvindens liv står i fare (4). Hvert år dør der omkring 47.000 kvinder efter at have fået foretaget en usikker abort (5).

At vælge at få foretaget en abort er i sig selv en svær beslutning for enhver kvinde og derfor bør samfundet under ingen omstændigheder lægge unødvendigt pres på en kvinde ved at tvinge hende til at få foretaget en abort under usikre forhold og uden støtte.

I Sverige er det – i modsætning til de andre nordiske lande – ikke et krav, at man er svensk statsborger for at få foretaget en abort. Dette kan være et alternativ, som alle nordiske lande bør tilbyde kvinder, som af en eller anden årsag ikke kan tage en abort i deres hjemland.

Derfor vil UNR, at:

  • De færøske myndigheder arbejder frem imod en reformation i deres abortlov således at færøske kvinder også er sikret denne grundlæggende ret at bestemme over egen krop
  • Finlands og Islands myndigheder, hvor praksis er fri abort men hvor den formelle beslutningsret ligger hos en anden autoritet, opdaterer deres abortlove, således at beslutningsretten også formelt ligger hos kvinden selv
  • At alle nordiske lande, som tilbyder fri abort til deres borgere, følger den svenske model og også tilbyder fri og gratis abort til kvinder, som er tvunget til at forlade sit hjemland for at få foretaget en sikker abort

(1) http://worldabortionlaws.com/map/

(2) http://logir.fo/Lov/177-fra-23-06-1956-nr-177-af-23-juni-1956-om-foranstaltninger-i-anledning

(3) https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_downloads/aww_appendix_table_1.pdf

(4) http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/

(Reservation KDUN)