2022 – Gör public service i nordiska länder tillgänglig i hela Norden

De nordiska länderna har alla en stark public service. Oberoende public service är viktigt för att garantera alla medborgare oavsett ekonomi rätt till saklig nyhetsförmedling. Ett sätt öka det kulturella utbytet och språkutbytet mellan de nordiska länderna är att fördjupa samarbetet kring filmproduktion och att göra public service kanalerna tillgängliga i alla nordiska länder. Populära program som Skam, Bron,Borgen samt pedagogiskt innehåll för barn och unga är exempel på utbud som skapar förståelse och sammanhållning mellan de nordiska länderna.

UNR betonar att liknande public service –samarbeten finns inom den europeiska gemenskapen (t.ex. Arte), och uppmuntrar Nordiska Rådet att inspireras av dessa i vidareutvecklingen av det nordiska public service – samarbetet UNR uppmanar regeringar och parlament i de nordiska länderna:

  • Att verka för att allt innehåll på public service-kanaler i nordiska länder ska göras tillgängligt och avgiftsfritt för alla invånare i Norden.
  • At alle nordiske public service-kanaler oplyser om og reklamerer for hinandens tilbud på deres hjemmesider.
  • Udtrykke fortsat opbakning til, at samarbejdet om bl.a. samproduktioner i regi af Nordvision kan fortsætte i fremtiden.