2018 – Norden på skoleskemaet!

Det nordiske samarbejde bør fylde mere i pensummet på de nordiske folkeskoler. Vi mener det er vigtigt at styrke båndene mellem de nordiske lande gennem et øget kendskab til landenes fælles historie og kultur. Motivationen for at skrive denne resolution kommer af vores egen manglende kendskab til det nordiske samarbejde, før vi selv begyndte at engagere os i det. Med det mener vi at alt for mange elever forlader folkeskolen uden et tilstrækkeligt kendskab til det nordiske samarbejde.

UNR opfordrer derfor de enkelte medlemslande til i større grad at få integreret det nordiske samarbejde som en fast del af pensummet i undervisningen i de største klasser, dette for at sikre en tilstrækkelig forankring af viden, så den for eleverne er brugbar i det videre ungdomsliv. Vi ser gerne at kendskabet til de nordiske lande og det nordiske samarbejde sidestilles med elevernes kendskab til det europæiske samarbejde. Det kunne eksempelvis foregå i samfundsfags-/statskundskabsundervisningen.

Tidligere har nordisk råds uddannelses- og kulturudvalg foreslået at videreudvikle det eksisterende ”Løft for børne- og ungdomslitteratur”, så eleverne også får større kendskab til nordisk film, musik, voksenlitteratur og miljøindsatser og samtidig udbygger deres nordiske sprogforståelse (…) Forslaget blev vedtaget på Nordisk Råds session i Reykjavik og bolden ligger nu hos de nordiske regeringer.”

Dette er dog ikke i sket i nogen nævneværdig grad.

Ungdommens Nordiske Råd opfordrer derfor:

  • Nordisk Råd til at lægge et større pres på de nordiske regeringer om at få implementeret lovning på området, så vi i fremtiden kan uddanne de bedste nordiske borgere.

Kilde: https://www.norden.org/da/news/nordisk-rads-priser-pa-skoleskemaet