2018 – Norden som et førende eksempel i at erstatte engangsplast

En af vor tids største klimaudfordringer er den fortsat voksende mængde plast i havet og i naturen. For at reducere vores spild af plastik, bliver vi nødt til at handle. Ikke kun nationalt, men også regionalt og internationalt.

Hvert år bliver 25 millioner tons plastik spild produceret i Europa, hvor mindre end 30% bliver genbrugt (1). Det er derfor nødvendigt at tackle de miljøproblemer, der kaster en mørk skygge over produktionen, anvendelsen og forbruget af plastik, vi har i dag. De millioner tons af plast skrald, der ender i havet hvert år er blot et af de mest synlige og alarmerende varselstegn på disse problemer.

EU kommissionens hensigt er at forbyde visse former for engangsplast i 2030, men vi mener, at de nordiske lande kan være endnu mere ambitiøse i vores mål at beskytte miljøet og i bæredygtig udvikling.

Vi opfordrer Nordisk Råd til at udforme en konkret strategi for at reducere mængden af plast i havet, som skal implementeres i alle nordiske lande. Formålet med strategien skal være at øge genbrug af plastik og at fremskynde udskiftningen af plast med andre bæredygtige materialer. Strategien lægger grunden til en ny og bedre plastøkonomi, hvor design og produktion af plastik og plastprodukter respekterer behovet for genbrug, og hvor bæredygtige materialer bliver udviklet og forfremmet. For den slags produkter af engangsplast, som ikke kan laves ud af ikke-plastik, kræver vi producentansvarlighed for behandling af spild. 

UNR kræver derfor:

 • At der bliver etableret et fælles nordisk pantsystem for at sikre de samme betingelser i hele Norden
 • Større samarbejde mellem de nordiske lande om at reducere plastskrald i havet
 • Et fællesnordisk register for producentansvarlighed for spild af plast
 • Et fællesnordisk forskningsprogram forplast
 • Den nordiska skogsindustrin behövs för att hitta nya hållbara material för att ersätta plast. De nordiska staterna bör satsas pengar på forskning på skogen och samtidigt värna äganderätten.
 • En stigende finansiel støtte til ”zero waste”-løsninger
 • Et fællesnordisk iværksætterprogram for ”zero waste”-innovation
 • At der bliver opfordret de nordiske lande til at lave en strategi for at reducere mængden af plastspild
 • Et nordisk totalforbud på husholdningsprodukter og kosmetik der indeholder mikroplast
 • At alle nordiske lande øger den statslige støtte der går direkte til forsknings der udforsker nye materiale, som kan erstatte plastik
 • Norden arbejder imod at være forrest i udviklingen af teknologi i at finde og opsamle plastaffald i havet
 • http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf