2023 – Grøn og billig transport i norden

At etablere grønne og økonomisk overkommelige transportssystem som feks. togsystemer, båttransport, og busser i Norden er afgørende for at skabe en bæredygtig og tilgængelig transportløsning. For det første er jernbaner og busser mere energieffektive og udleder færre drivhusgasser pr. passagerkilometer end traditionelle transportmidler som biler og fly. Dette bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og beskytte miljøet. 

Derudover vil et prisvenligt billetsystem opmuntre flere til at vælge offentlig transport frem for biler. Dette reducerer trafikbelastningen og aflaster infrastrukturen, samtidig med at det gør transportomkostningerne mere overkommelige for almindelige mennesker. Det skaber en mere socialt inkluderende transportløsning, da det giver alle, uanset indkomstniveau, adgang til pålidelig og grøn transport. 

Et velfungerende offentligt transportsystem, der er både grønt og økonomisk overkommeligt, vil fremme bæredygtig byudvikling. Samlet set vil det skabe en mere bæredygtig og attraktiv livsstil for beboere i Norden, samtidig med at det gavner miljøet ved at reducere transportens negative påvirkning. Det er en investering i fremtidige generationers velfærd og en nøgle til at opnå en grønnere og levedygtig verden. Men det vil også være med til at knytte de nordiske lande sammen. 

Ungdoms Nordisk råd mener derfor: 

  • At der skal oppbygges og forsterke billige og grønne transportmuligheder mellem de nordiske lande. 
  • Se til att alla framtida prosjekt kring grøn transport drivs av och hentes från fornybare kilder. 
  • Underletta for den private sektor å stella om seg til grøn transport. 
  • På lång sikt måste de nordiska länderna byta till standardspårvidd (1 435 mm).