2022 – Krav om blinde jobansøgninger

Det er veldokumenteret, at mennesker underbevidst er påvirkede af fordomme, vi ikke selv er klar over, vi har, og disse kommer til udtryk, når der skal tages en hurtig beslutning, såsom når man læser en jobansøgning. Ved at gøre det til et krav, at arbejdsgiverne modtager og bedømmer “blinde jobansøgninger”, sikres det ved lov, at folk i Norden bliver behandlet ens, når de søger et job.

Den nordiske ungdom mener derfor:

  • At det skal gøres til et lovkrav, at man anonymiserer jobansøgninger mht. navn og billede. Dette skal sikre, at kandidater ikke fravælges på grund af etnicitet eller køn i udvælgelsesprocessen.
  • For nogle stillinger giver det dog god mening ikke at have anonymiserede ansøgninger. Dette kan for eksempel være topposter i et firma, i headhuntingprocesser eller hvor arbejdsgiveren har et andet legitimt formål. Hvis det kan begrundes, at det giver specielt god mening ikke at have en blind ansøgningsproces, kan fimaer derfor vælge at gøre jobansøgningerne åbne, men det skal begrundes i opslagsteksten.