Varmt välkomna på Ungdomens Nordiska Råds 53:e session!

Välkommen på UNR:s session i Altinget i Reykjavik, Island fredag 25 oktober till söndag 27 oktober 2024. Eftersom sessionen börjar redan på fredag morgon bör deltagarna anlända redan på torsdagen. I samband med sessionen ordnas på fredag kväll ett seminarium kring temat om UNR ska bli sin egen organisation.

UNR:s session är en plats för nordiskt och politiskt engagerade unga att mötas för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet och påverka nordiskt samarbete för kommande generationer.

Röstberättigade deltagare i sessionen representerar nationella partipolitiska ungdomsorganisationer vars moderparti är representerde i det nationella parlamenten.

Som observatörer kan också de nationella ungdomskommittéerna, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund och Kvääninuoret – Kvensk ungdomsnettverk, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde, Sverigefinska ungdomsförbundet samt Young Europeans in the Nordics and Baltics delta.

Under sessionen behandlas resolutioner som både medlemsorganisationer och observatörer kan framföra. De resolutioner som godkänns av sessionen förs vidare av presidiet till Nordiska rådet.

Anmäl dig till sessionen via följande länk: sessionsanmälan

Exempel på tidigare års resolutioner hittas här. 
Instruktioner för inlämning av resolutioner kommer senare.

Tilläggsinformation:
Skulle du ha frågor kring sessionen eller anmälan kontakta oss på adressen unr@unginornden.org

A warm welcome to the Nordic Youth Council's 53rd Session!

Welcome to UNR:s session at the Alting in Reykjavik, Iceland on Friday 25 October till Sunday 27 October 2024. Since the session will start on Friday morning, participants need to arrive already on Thursday. In connection to the session a seminar about UNR becoming its own organization will be held on Friday.

UNR's session is a place for young people engaged in the Nordics and politics to meet and discuss current issues in the Nordic cooperation and influence Nordic cooperation for future generations.

Participants with voting rights during the session represent national political youth organisations whose parent party is represented in the national parliament.

The national youth committees, Youth Leagues of the Norden Associations and Kvääninuoret – Kvensk ungdomsnettverk, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde, Sverigefinska ungdomsförbundet and Young Europeans in the Nordics and Baltics are also able to participate at the annual session as observers.

During the session both member organisations and observers can introduce resolutions for discussion. The presidium will take resolutions that are adopted during the sessions to the Nordic Council.

Register for the session through the following link: registration

Examples of previous years' resolutions can be found here.
Instructions for submitting resolutions will be found here later.

More information:
If you have any questions regarding the session or registration please contact us at unr@unginorden.org