Velkommen til UNR:s websted!

Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idéer och visioner och vara med och sätta upp ungdomars önskningar på dagordningen i det nordiska samarbetet. På den här sidan finns kortfattad information om Norden, samarbetet och de möjligheter det erbjuder oss unga.

UNR:s session 2021

UNR:s session 2021 ordnas i Köpenhamn 29.-31.10.2021. Inbjudan kommer att skickas ut i juli, anmälan öppnas i augusti.