Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idéer och visioner och vara med och sätta upp ungdomars önskningar på dagordningen i det nordiska samarbetet. På den här sidan finns kortfattad information om Norden, samarbetet och de möjligheter det erbjuder oss unga.

UNR:s sessions 2017

UNR:s session 2017 ordnas 27-29.10-2017 i Helsingfors. Du hittar mera information om sessionen under fliken "Sessionerne"

Velkommen til UNR:s websted!