Velkommen til UNR:s websted!

  • UNR:s session 2019 i Stockholm.
Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idéer och visioner och vara med och sätta upp ungdomars önskningar på dagordningen i det nordiska samarbetet. På den här sidan finns kortfattad information om Norden, samarbetet och de möjligheter det erbjuder oss unga.

UNR:s session 2019

UNR:s session 2020 ordnas i Reykjavik 23.-25.10.2020. Inbjudan kommer att skickas ut i juli, anmälan öppnas i augusti.