Anmälan till årets session i Helsingfors är nu öppen!

Anmälningen till Ungdomens Nordiska Råds session 2017 har öppnats! Sessionen kommer att ordnas 27-29.10.2017 i Helsingfors, Finland. Info om anmälningen och sessionen har skickats till medlemsorganisationerna. Informationen hittas även under fliken “sessionerne” på hemsidan.

Om din medlemsorganisation inte fått info om anmälningen eller vid frågor, vänligen kontakta UNR:s koordinator, unr(at)pohjola-norden.fi.

Manglen på et fællesnordisk personnummer er en grænsehindring som rammer unge

Uttalande från Ungdommens Nordiske Råd 3.4.2017

Den frie bevægelighed i Norden har sidan starten været en af kerneværdierne i det nordiska samarbejde, men selvom vi er nået langt både i de nordiske lande og i Europa for at nedbryde grænsehindringer, er der stadig en udfordring, vi må fokusere på. I fald man som ung i Norden i dag ønsker at studere eller arbejde i et andet sted i Norden, er der stadig store udfordringer.

Selvom det som udgangspunkt virker ligetil at flytte til andet land, findes der grænsehindringer, om man ønsker at få sig et telefonabonooment, digital post, ansøgninger til universiteter eller kontakt til sygehusvæsnet. Fælles for alt dette og meget mere er, at det forudsætter et personnummer. E-identifikation bruges i forskellig grad, i de forskellige nordiske lande, og grænsehindringsproblematikken bør løses nu. Og det er vanskeligt at få fat i, om man ikke har haft det fra starten og det tager tid. Hvis unges mobilitet i Norden skal forbedres må vi gøre noget, og svaret må være et fællesnordisk personnummer.

Ungdommens Nordiske Råd synes, det er positivt, at Nordiske Råd har taget problemstillingen op, men løsningen herfra løser ikke problemet. Nordisk Råd foreslår et E-identifikationskort, men der er mange steder, hvor løsningen er utilstrækkelig, idet det eksempelvis er svært at benytte sig af, hvis det er nødvendigt at ringe ind til det offentlige, mobilselskabet og andre steder, hvor adgangen til den enkeltes personlige oplysninger er nødvendige at få fat i  I UNR håber vi, der kan tages initiativ og sættes større ambitioner for grænseoverskridende løsninger på grænseoverskridende problemer.

 

Mere information:
Espen Krogh,
Præsident, Ungdommens Nordiske Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdommens Nordiske Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

UNR: De nordiske lande skal genfinde sin position som internationale fredsmæglere

Udtalelse, 23.01.2017

Vi må igen stå stærkt på at løfte den nordiske røst til fordel for fred og demokrati. Verden er i de seneste år blevet et mere usikkert sted. Der hersker en øget uro i den vestlige verden, hvor populistiske bevægelser har vundet støtte og tiltroen til de politiske institutioner både nationalt og internationalt er faldet og når vi har ryggen op mod en mur, må vi forsøge at imødegå de udfordringer vi står overfor og finde løsningerne, og de må findes i Norden.

 

De nordiske lande har tidligere påtaget sig opgaven med at agere fredsmægler i internationale konflikter og er gået forrest i kampen for fred, frihed og demokrati i international politik. Eksemplerne er mange, i 1991 var de nordiske lande som de første ude og anerkende de baltiske staters nyvundne selvstændighed, Norge faciliterede Oslo akkord-processen i 1993 mellem Israel og Palæstina og det nordiske engagement i internationale organisationer som bl.a. FN har været exceptionel.

 

Konkret har de nordiske lande alle har sparet på udenrigstjenesterne, på udviklingshjælp og vores støtte til FN. Det er en skam. For hvorfor ikke lade 2017 være året, hvor de nordiske lande hæver deres røst markere sig, som en selvstændig, neutral aktør, der kan bidrage til at skabe mere fred og stabilitet i verden. Sådan som det er sket så mange gange før. Det er vigtigt at fokusere på, og det er vigtigt at tænke på, hvilken fremtid vi ønsker at skabe for ungdommen i Norden.

 

Ungdommens Nordiske Råd vil derfor opfordre de nordiske regeringer til at opprioritere fredsformidlingen hvor muligt på et udenrigspolitisk plan. Men også indenrigspolitisk er der muligheder for at fremme den fredsformidlende dagsorden. VI bør tænke vores udenrigspolitiske fokus ind i andre politikområder også. Vi vil gerne opfordre til, at man tænker det ind i uddannelsespolitikken og afskaffer studieafgifterne for unge udenfor EU / EØS området. Lad os lægge op til, at unge fra hele verden kan prioritere at tage deres uddannelse i Norden, og derigennem indoptage og blive mødt med de værdier om demokrati og pluralisme, som vores lande er bygget på.

 

Mere information:

Espen Krogh,
Præsident, Ungdommens Nordiske Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

 

Jannica Renman
Koordinator, Ungdommens Nordiske Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Espen Krogh ny president för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session den 28–30 oktober 2016 i Köpenhamn, Danmark.

Under sessionen valdes en ny president, Espen Krogh från Danmark och Nordisk Ungkonservativ Union. Krogh vill under det kommande året stärka det nordiska samarbetet och öka nordisk integration.

 

“Optimismen och tron på det nordiska samarbete har fått sig en törn under det senaste året. De nordiska länderna har i allt större grad dragit sig tillbaka in i sig själva. Det ska skäras ned i utvecklingsbistånd, det ska skäras ned utrikestjänster och man har infört interna gränskontroller i Norden. Vi bör kämpa för en större tro på att lösningarna dessa problem finns internationella planet, att gränsöverskridande problem löses mellan länder, inte enskilt i varje land. UNR har en roll i att försöka höja rösten och tillföra nya lösningar, och på så sätt bidra till att stärka det nordiska samarbetet och öka den nordiska integrationen.” säger den nyvalde presidenten Espen Krogh.

 

Det nya presidiet består, förutom presidenten, av representanter från alla paraplyorganisationer och nordiska länder.

 

I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 85 personer. Under sessionen debatterades bl.a. fri rörlighet och ett nordiskt medborgarskap, oljeutvinning och miljöskydd i Arktis samt Färöarnas representation i Nordiska Rådet. Det kommande året avser det nyvalda UNR-presidiet lyfta fram resolutionerna som godkändes under sessionen för debatt inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

 

För mera information:

UNR-koordinator Jannica Renman
unr@pohjola-norden.fi
+358 40 774 8107

—————————————————————————-

UNR:s presidium består av:

 

President: Espen Krogh (Danmark, Nordisk Ungkonservativ Union), Hervør Pálsdóttir (Färöarna, Socialistisk Ungdom i Norden), Robert Steffens (Sverige, Nordiska Centerungdomens Förbund) Steve Sandgreen (Grönland, Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom), Anders Burlund (Danmark, Nordens Liberale Ungdom) Kati Systä (Finland, Grön Ungdom i Norden) Juho Jääskeläinen (Finland, Kristdemokratisk Ungdom i Norden) Observatör Karolina Lång (Finland, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund)

Albin Arleskär vill bli president för Ungdomens Nordiska Råd

albinGrön Ungdom i Norden (GUN) föreslår Albin Arleskär (Grön Ungdom, Sverige) till president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Arleskär är 23 år gammal och har ett mångårigt engagemang i organisationer bakom sig. Han har bland annat varit sammankallande för Grön Ungdoms internationella utskott samt medlem av UNR:s presidium det senaste året.

Jag tror att en av våra största tillgångar är att våra länder är en plats dit människor vill komma, säger Albin Arleskär. I framtiden kommer det vara det vi bygger våra framtida innovationer, relationer och social trygghet på. Vi måste se till att Norden är en plats där det är möjligt att flytta för studier och arbete i ett annat land. Öppenheten ska vi vara stolta över.

Presidiets and presidentens uppgift är också att se till att organisationen kan blomstra under de kommande åren. Under det senaste året har jag lett arbetet med att hitta alternativa finansieringskällor för UNR. Sedan tidigare har jag arbetat som verksamhetsutvecklare för Grön Ungdom i Stockholmsregionen under två år över valet, har en stark organisatorisk bakgrund vilja hjälpa andra att växa i sitt politiska arbete.

Du kan läsa mer om Albins kanditatur här

Ungdomens Nordiska Råd väljer president under sin session den 28-30.10 i Köpenhamn, Danmark.

 

För mer information:

Albin Arleskär
Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+46767131972
albin.arleskar@mp.se

Karin Borsch
President för Grön Ungdom i Norden
+4673-7847915
k.borsch@hotmail.com

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens nordiska råd UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi

Espen Krogh vil være præsident for Ungdommens Nordiske Råd 2016-2017

espen_bildNordisk Ungkonservativ Union (NUU) opstiller Espen Krogh (Konservativ Ungdom, Danmark) som kandidat til præsidentposten for Ungdommens Nordiske Råd. Gennem de seneste 7 år har Espen Krogh været politisk engageret, og hans engagement er kommet til udtryk på mange forskellige måder.

I en partipolitisk kontekst har Espen været blandt de ledende skikkelser af sin organisation. Espens arbejde har også været bredt og tværpolitisk forankret engagement i humanitære organisationer, hvor Espen blandt andet har været landsstyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors, og i elev- og studenterpolitiske bevægelser, hvor Espen har siddet som næstformand for Konservative Studerende. Han har også været engageret i internationale, tværpolitiske projekter, og de sidste to år har Espen bidraget til det nordiske samarbejde gennem Ungdommens Nordiske Råds præsidium, hvor han det sidste år har siddet som vicepræsident for UNR.

”Vi skal skabe en større forankring i medlemsorganisationerne, arbejde for at komme bredere ud, og fortsætte forudgående års gode arbejde rent organisatorisk”, udtaler Espen Krogh. Men det politiske arbejde er også vigtigt: “Det er vigtigt, at vi i højere grad fokuserer på den brede debatskabelse om Norden og nordiske forhold. Troen på internationale løsninger og optimismen i udenrigspolitikken har lidt et knæk over de forgangne år. Det er en tendens, vi må forsøge at modvirke, hvis vi i Norden skal sikre løsninger til de grænseoverskridende udfordringer, vi alle står overfor. Det gælder både i offentligheden, men det gælder også internt i UNR”, udtaler Espen, der sætter det som sin topprioritet at skabe mere debat om de positive sider ved internationalt samarbejde i norden.

 

For mere information:

Espen Krogh
Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+45 31 66 49 39
Eskrogh@outlook.com

Hilmar Freyr Kristinson
Vicepræsident for Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)+3548693580
sus@xd.is

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens nordiska råd UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi

 

Blå bog for Espen Krogh

Tillidshverv:

2015-2016    Vicepræsident, Ungdommens Nordiske Råd,

2014-2015    Præsidemedlem Ungdommens Nordiske
2015-2016    Præsident, Nordisk Ungkonservativ Union
2015-2016    Næstformand, Konservative Studerende Landsorganisation
2015-           Landsstyrelsesmedlem, Ungdommens Røde Kors
2013-2014 – Formand for politisk udvalg, Konservativ Ungdom

Uddannelse:

2016-           Master of Science studerende i Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet.
2013-2016 – Bachelor of Arts, Historie og Europastudier fra Aarhus Universitet

 

Espen stiller op med følgende mærkesager

Vi skal genskabe troen på det internationale samarbejde

Vi har en fælles opgave for at forsøge at genskabe optimismen for internationalt samarbejde. I de seneste år er ambitionerne internationalt og i særdeleshed for Norden vaklet til fordel for en tendens, hvor landene i højere grad trækker ind i sig selv og forsøger at løse grænseoverskridende problemer selv, indenfor nationale rammer frem for på tværs af dem. Det er en ærgerlig udvikling i ly af de historiske og kulturelle bånd, der binder os sammen, og det er en udvikling, vi bør forsøge at modvirke. Vi skal derfor i højere grad sætte fokus på og debattere, hvad vi vil med det nordiske samarbejde, sætte visionerne i fokus og genskabe optimismen!

Der skal være større forankring i medlemsorganisationerne

Det er pragtfuldt, at vi har den årlige session, hvor vi kan mødes på tværs af partiskel, på tværs af landegrænser og tager debatterne om hvad der rører sig i Norden og blandt ungdommen. UNR bør dog i højere grad arbejde for en større forankring i medlemsorganisationerne og de nordiske lande mellem sessionerne også. Vi bør derfor – i samarbejde med medlemsorganisationerne – tage initiativ til større, tværpolitiske arrangementer mellem de årlige sessioner.

Vi skal øge rækkevidden i den politiske debat

Vi skal arbejde for at komme bredere ud med vores politiske budskaber i den nordiske offentlighed. I og omkring det nordiske samarbejde høster vi stor anerkendelse for vores arbejde og vores organisation, men i offentligheden savner UNR at komme bredere ud. Vores jævnlige udtalelser får ikke nok opmærksomhed i medierne, og det er ærgerligt. Vi bør gentænke måden, vi forsøger at rejse debatten om de nordiske forhold og tænke alternativt og nyt i, hvordan vi får skabt opmærksomhed udadtil om Ungdommens Nordiske Råd.

Der skal være bedre vilkår for den politiske pluralisme

UNRs styrke kommer gennem den politiske og geografiske pluralisme, der er at se både på sessionen og i præsidiet. Om så vi er forskellige politisk, så er både ungdommens og den nordiske sag fælles for alle. Vi skal blive bedre til at tænke strategisk i, hvordan den enkeltes ambitioner i præsidiet i højere grad kan komme til udtryk og hvordan vi kan forbedre vores indflydelse på det politiske arbejde i Nordisk Råd.

Ungdomens Nordiska Råd kräver tydligt ledarskap i kampen mot rasism, nazism och politiskt våld

Uttalande från Ungdomens Nordiska Råd 26.9.2016

Ungdomens Nordiska Råd kräver tydligt ledarskap i kampen mot rasism, nazism och politiskt våld

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är oroade över och fördömer händelserna i Finland, där en ung man omkom i sviterna av en misshandel under en nazistisk demonstration.

UNR understryker att det inte finns någon plats för rasism, nazism eller andra människofientliga ideologier eller politiskt våld i de nordiska värderingarna. Norden ska vara en trygg plats för var och en, oberoende bakgrund eller andra egenskaper.

UNR kräver att politiker och myndigheter tar kraftigt avstånd och fördömer liknande våldsyttringar och hot om våld. Likaså borde alla sätt att förhindra liknande politiska våldsyttringar i framtiden kartläggas. UNR förutsätter att politiker klart och tydligt ska ta ställning mot rasism och visa var gränserna för vad som accepteras i ett öppet, demokratiskt samhälle går.

Hot om våld och politiskt våld bygger upp rädsla och osäkerhet. Det undergräver såväl den personliga integriteten och säkerheten, liksom alla människors rätt att delta i den offentliga debatten och demokratiska beslutsfattandet, som utgör ett fundament för demokratin och våra moderna samhällen bygger på.

Vidare tar UNR kraftigt avstånd från hur många av de extrema rörelserna använder retorik som kopplats ihop med den nordiska samarbetsrörelsen. Det nordiska samarbetet ska grunda sig på frihet, demokratiska värderingar och gränsöverskridande vänskap i Norden, och har ingen plats för extrema och antidemokratiska krafter.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 40 83 11 326, anna@su.fi

 

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107, unr@pohjola-norden.fi

 

Abrahamsson ger presidentklubban vidare

Ungdomens Nordiska Råds president för 2015-2016, Anna Abrahamsson (NCF), ställer inte upp till återval på den inkommande sessionen i oktober i Köpenhamn.

”Åren som presidiemedlem och president för Ungdomens Nordiska Råd. Presidiearbetet erbjudit gedigen insyn i det nordiska samarbetet och möjlighet att föra fram ungas röst vid borden där beslut fattas”, säger Abrahamsson.

”Det har varit en tuff och oerhört rolig tid, och nu är det dags att ge stafettpinnen vidare. Det finns mycket att ännu uträtta och förverkliga inom UNR, och nya visioner att rita upp. Tiden för det nordiska samarbetet är ingalunda förbi – tvärtom. Det nya presidiet har en viktig roll i att påverka dess framtid och göra de unga hörda i beslutsfattande över hela Norden”, avslutar Abrahamsson.

Ungdomens Nordiska Råd väljer en ny president samt presidium för perioden 2016-2017 under sin session den 28–30.10 i Köpenhamn, Danmark.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President för Ungdomens Nordiska Råd
0408311326, anna@su.fi

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107, unr@pohjola-norden.fi

Anmälan till årets session är öppen!

Anmälningen till Ungdomens Nordiska Råds session 2016 i Köpenhamn har öppnats! Info om anmälningen har skickats till medlemsorganisationerna och mer information hittas under “sessionerne”.

Om din medlemsorganisation inte fått info om anmälningen, vänligen kontakta UNR:s koordinator, unr(at)pohjola-norden.fi.

 

 

Bild: Johannes Jansson/norden.org

UNR: Demokrati måste bygga på transparens och öppenhet

STÄLLNINGSTAGANDE Oslo, 17.4.2016

 

I kölvattnet av Panamaskandalen betonar Ungdomens Nordiska Råd den tradition av öppenhet, transparens och anti-korruption som varit kännetecknande för Norden. Detta är områden de Nordiska länderna varit föregångare inom, och en tradition vi ska fortsätta upprätthålla. Ett förtroende mellan allmänheten och beslutsfattare är ett villkor för en fungerande representativ demokrati. Demokratiskt ansvar kräver i sin tur transparens och öppenhet. Detta måste också gälla på området för ekonomi och bankreglering. Eftersom dessa områden idag i hög grad fungerar globalt, krävs europeiskt och internationellt samarbete för att garantera att systemen motsvarar en allmän rättskänsla. De nordiska länderna kunde tillsammans arbeta för att stärka denna utveckling både innanför och ytter om Norden.

 

Ungdomens Nordiska Råd poängterar särskilt vikten av att unga i samhället inte förlorar tron på vårt demokratiska system och våra institutioner. I många länder kan man se en trend av att unga inte längre engagerar sig i den traditionella partipolitiken, och att det råder misstänksamhet mot beslutsfattare över lag. Denna trend är bekymmersam om det leder till att allt färre unga tar del av det demokratiska systemet och i längden ett generationsbaserat demokratiunderskott.

 

Nordiska Rådet ska på temasessionen i Oslo den 19.4.2016 behandla en ny nordisk strategi för barn och unga, ämnad att stärka barn och ungas roll i Norden. Ungdomens Nordiska Råd understryker i anknytning till detta ytterligare vikten av att strategin omvandlas till konkreta handlingar och att inkluderandet av unga i det demokratiska beslutsfattandet också prioriteras.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 40 83 11 326 anna@su.fi

 

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107 unr@pohjola-norden.fi