Få din röst hörd i nordiskt beslutsfattande via Ungdomens Nordiska råd

Ungdomens Nordiska råd är ett politiskt forum för unga i Norden och en essentiell del av det nordiska samarbetet. Vi för in ungas röst i beslutsfattande processer och lyfter fram viktiga frågor som rör ungdomar i Norden på dagordningen. Vår agenda skapas via den demokratiska processen som samlar hela den politiska ungdomsrörelsen i Norden. Vi arbetar över partigränserna som ungas röst i beslutsfattandet.

Nyheter