Velkommen til UNR:s websted!

  • UNR:s session 2019 i Stockholm.
Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idéer och visioner och vara med och sätta upp ungdomars önskningar på dagordningen i det nordiska samarbetet. På den här sidan finns kortfattad information om Norden, samarbetet och de möjligheter det erbjuder oss unga.

UNR:s session 2019

UNR:s session 2018 ordnas 25-27.10-2019 i Stockholm, Sverige. Anmälan pågår som bäst! Anmälan stänger 8.9.2019.