2023 – En ny æra for nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde er kendetegnet ved lighed og respekt mellem befolkningsgrupper, nationer og politiske overbevisninger. Tillid er, hvad der binder den nordiske region sammen og Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har været bannerførere for mange internationale bevægelser. I 1960’erne var det nordiske forslag om Nordek frontløber for det europæiske marked og i 1990’erne bød vi de baltiske lande velkommen i Vesten ved en udvidelse af Helsingforsaftalen. 

Ungdommens Nordiske Råd mener, at det er på tide, at vi med en mulig kommende revision af Helsingforsaftalen igen tager lederskab i Nordisk Råd og byder Grønland, Færøerne og Åland velkommen som selvstændige medlemmer af Nordisk Råd og samtidig benytter lejligheden til at styrke den nordiske integration ved at gå væk fra princippet om konsensus, således at enkelte staters særinteresser ikke kan blokere for fornuftige tiltag i det nordiske samarbejde, der kan lede regionen til at blive verdens mest integrerede region. 

UNR opfordrer Nordisk Råd og de nordiske regeringer til at: 

  • Inkludere Grønland, Færøerne og Åland som selvstændige medlemmer i Helsingforsaftalen og dermed som selvstændige delegationer til Nordisk Råd. 
  • Gå væk fra princippet om konsensus for nordiske aftaler og indskrive dette i en revideret udgave af Helsingforsaftalen. 
  • Indskrive Ungdommens Nordiske Råd i Helsingforsaftalen.