2018 – Mer psykologiskt hjälp redan i skolor

I dagens värld är psykisk ohälsa bland ungdomar väldigt vanligt. Enormt många lider av låg självkänsla, stress, konkurrens och ensamhet, som också orsakar till exempel depression. Trots alla underbara saker i Norden begår alldeles för många självmord eftersom de inte har fått vård i tid.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst i vilken livssituation som helst, men bland ungdomar med långsiktiga psykiska sjukdomar kan man upptäcka till exempel att både orsaker och symptomer till sjukdomarna kan oftast ses redan i grund- och gymnasieskolan. Därför är det enormt viktigt att erbjuda eleverna och studenterna, vilket gör det enormt viktigt med tidiga, avgiftsfria insatser.

Insatserna kan omfatta till exempel tilläggningen av personal utbildad i psykologi och psykiatri till alla skolor. Men skolpsykologer och kuratörer har ofta för mycket jobb och det kan vara för står steg för en elev att gå prata till någon med en sådan yrkesbeteckning. Därför är det också viktigt att samtidigt reformera hela lärarutbildningen så att i framtidens Norden finns det lärare med lite psykologikunskaper i varje skola.

Insatser i psykisk vård i skolområden kostar pengar, men det är också väldigt mycket mer billigare än att inte erbjuda den tillräckliga vården när sjukdomarna kan först upptäckas och även förebyggas.

Därför önskar UNR att:

  • Målet i Norden ska vara att alla ungdomar med akuta psykiska sjukdomar ska få vård inom samma dagen och ungdomar med mindre akuta psykiska sjukdomar inom en vecka från när de söker hjälp.