2022 – Mere retfærdig klimapolitik

Norden har et historisk ansvar for klimakrisen, da de store mængder drivhusgasser vi har udledt, påvirker lande under udvikling uproportionalt meget, og os uproportionalt lidt. Det har betydet en ændring i leveforhold i mange udsatte områder.

Som del af Parisaftalen og COP15 blev der sat et mål om, at yderligere 100 mia. usd. skulle gå til klimabistand, hvilket svarer til omkring 0,22% BNI for Danmark og nær det samme i resterende norden. Det er afgørende at alle lande giver deres del og af midlerne fordeles retfærdigt, men der er i norden stor forskel på, hvor godt målene overholdes.

Vi mener derfor at:

  • Norden mindst skal give deres rimelige andel til klimabistand
  • Størstedelen af midlerne skal gives til klimatilpasning og genopbygning fra tab og skader
  • Det skal sikres, at midlerne fordeles til de lande, der er mest udsatte
  • Klimabistand skal ikke gå på bekostning av annen bistand, men komme i tillegg. Bistanden skal ikke gis som lån.