2021 – Utveckla nordiska skolan tillsammans – lärarexport är plåster på såren

Norden är grundskolesystemets vagga. Ett fungerande, välutvecklat skolsystem var en gång i tiden utan tvekan en viktig framgångsfaktor för samtliga nordiska länder, men idag dalar inlärningsresultaten från vad de en gång varit och vi iakttar stora skillnader på nivån såväl nordiska länder som enskilda skolor emellan. För att råda bot på detta har olika aktörer inte varit blyga med att erbjuda modiga lösningar: till exempel lockar Sverige finländska och Norge svenska lärare och Åbo Akademi planerar att starta en finländsk lärarutbildning i Sverige.

Lärarexport är plåster på såren då det gäller svaga inlärningsresultat och stora nivåskillnader: lärarutbildningen är skalad efter nationella behov och således betyder en importerad lärare i ett land ofta en skolklass utan kompetent lärare i ett annat. Norden bör göra mer än att flytta runt på arbetskraften för att rädda vad som en gång var vår framgångssaga.

Därför föreslås:

  • Att förbättrandet av grundskolans inlärningsresultat prioriteras högt i Nordiska rådets arbete då det ses som en avgörande framgångsfaktor för hela regionens framtid
  • Att de nordiska utbildningsmyndigheterna organiserar sig i ett samarbetsorgan för att dela med sig av sin expertis och best practices gällande grundskoleutbildningen
  • Att Nordiska rådet tar fram en strategi på hur vi gemensamt vänder kursen gällande inlärningsresultaten i grundskolan
  • Att bristen och rörligheten på lärare bättre iakttas då man fastställer antalet startplatser på lärarutbildningar i samtliga nordiska länder samt att bättre arbetsförhållande för lärare iakttas.