2021 – Tech-giganterne skal reguleres i Norden

I dag starter dit digitale liv, den dag du bliver født og vi oplever i dagens samfund verdens første generation født med en smartphone i hånden. En generation der aldrig som før er online og konstant i kontakt med hundrede- eller tusindvis af bekendte. De seneste års digitalisering har ført til store fremskridt for menneskeheden. Det er blevet nemmere at mødes med ligesindede, organisere sig i foreninger og holde kontakt med dem vi holder af, men vi ser også internetfællesskaber der lukker sig om sig selv og leder til benægtelse af virkeligheden og tusindvis af demonstranter der stormer kongressen. Unge der i dag som aldrig før lider af stress og angst og som konstant konfronteres med det “perfekte” liv online og ikke mindst millioner af mennesker, der i dag er dybt afhængige af deres smartphone og de sociale medier i en økonomi, hvor vi ér produktet og valutaen vores opmærksomhed og klik.

Teknologi og online platforme spiller en stor rolle i alle unges liv den dag i dag, og nordiske børn er nogle af de tidligst debuterende på nettet. Sociale medier er et sted, hvor mange unge udforsker og udfolder deres identitet, og nogle vil nok kalde dem livsnødvendige. Men sociale medier og andre digitale platforme kan også hurtigt tage overhånd.

Vi skal uddanne vores unge, så de kan gennemskue fælder og forstå mekanismerne bag, og samtidig er det vigtigt, at vi også giver dem sunde digitale vaner med i bagagen, så de er godt rustede i en digital verden.

I dag er det lande som USA og Australien der går forrest på området for at regulere techgiganterne med hhv. The Dashboard Act og ACCC’s anbefalinger. I UNR ser vi det enorme behov, der er for, at vi i Norden og gennem en fællesnordisk indsats i EU tager kampen op mod opmærksomhedsøkonomien og tech-giganternes monopoler. Vi er nødt til at udvikle løsninger der med hold i virkeligheden kan hjælpe med at give os kontrollen over vores digitale liv tilbage igen og sørge for, at tech-giganterne tjener os og ikke omvendt.

Derfor foreslår UNR at de nordiske lande arbejder for:

  • At påvirke reguleringsarbejdet i EU og arbejde for at de store digitale platforme reguleres mere omfattende end i dag. Eksempler på dette er udarbejdelse af kodeks, samarbejdspolitikker og en revidering af konkurrencelovgivningen samt krav om sikker digital infrastruktur.
  • At teknologiforståelse, digital etik og trivsel på de sociale medier skal indgå som en del af den almene dannelse i den nordiske skole. Her kan der oprettes valgfag som fokuserer på data, kodning, algoritmer og andet i udskolingen. Danske forsøg har her vist lovende resultater.
  • At der oprustes i de nordiske ministerier med specialistenheder der proaktivt overvåger om tech-giganter overholder gældende lovgivning og som kan sanktionere med bøder

What is the Dashboard Act and how might it work?