2022 – Ett stärkt nordiskt samarbete kring vaccin och skyddsutrustning

Coronapandemin satte ljus på flera brister, bland annat vår låga självförsörjning av vaccin och skyddsutrustning i Norden. Konkurrensen var hård både om skyddsutrustning och vaccin och vaccintillverkningen skedde framförallt av stora multinationella företag i USA. Varje land för sig är svaga på en global marknad, men om vi går ihop tillsammans finns det tillräckligt marknadsunderlag för att tillverka vaccin och köpa in skyddsutrustning, sannolikt till en mindre kostnad. EU är också en bra aktör för att samarbeta kring detta, men alla nordiska länder är inte medlemmar i EU och ju närmare vi har tillgång av livsnödvändiga vacciner och skyddsutrustning, desto bättre. Inför framtida pandemier bör det nordiska samarbetet kring vaccin och skyddsutrustning därför stärkas. Den nordiska befolkningen ska inte vara beroende av stora företag i USA för att överleva framtida pandemier, som troligen kommer bli vanligare och vanligare.

UNR uppmanar regeringar och parlament i de nordiska länderna att verka för:

  • Att stärka samarbetet och förutsättningarna för gemensam vaccintillverkning och produktion av skyddsutrustning i Norden inför framtida pandemier