2021 – De nordiske diplomati skal træde ind i det 21-århundrede

Norden og verden er trådt ind i det 21. århundrede og det skal afspejle sig i den nordiske udenrigspolitik. Stater er ikke længere de eneste aktører på verdensscenen og for stadig at have en rolle at spille må Norden gøre strategisk brug af sine midler til at fremme nordiske grønne løsninger og sikre sine interesser over for verdens største virksomheder.

Et stærkere nordisk samarbejde

Vi er nødt til at prioritere vores udenrigspolitiske midler skarpt, så vi har mulighed for at sætte en målrettet indsats ind der, hvor det gælder. Derfor skal vi have et øget fællesnordisk repræsentantskab. Vi bør udnytte vores nordiske værdifællesskab til at sikre stærke nordiske repræsentationer i stater vi i dag har svært ved at dække. På den måde opnår vi en markant fællesnordisk interessevaretagelse og frigiver midler vi kan bruge, på at flytte det nordiske diplomati ind i det nye årtusind.

Et nyt digitalt diplomati

I dag ser vi, at tech-giganterne Facebook, Amazon, Apple og Google har opnået en størrelse uden historisk sidestykke. I Norden kan det diskuteres, hvorvidt flere af deres løsninger i dag reelt kan sammenlignes med kritisk infrastruktur. Vi ser for eksempel, at store dele af civilsamfundet er organiseret på Facebook eller rykket online. De nordiske lande viste vejen frem med verdens første tech-ambassadør, men vi er nødt til at styrke denne indsats til at sikre en stærk nordisk repræsentation og interessevaretagelse i verdens innovative hotspots i en verden der i stigende grad bliver domineret af kommercielle hensyn.

Norden bør fokusere på grønt diplomati

Nordisk diplomati bør målrettes til at fremme nordiske grønne løsninger til at løse klimakrisen og udnytte vores position som foregangslande og sikre nordiske virksomheders rolle i denne. Ligesom vi har tech-ambassadører skal Norden også have flere klimaambassadører, hvis primære rolle er at sikre nordiske grønne arbejdspladser og eksport af vores løsninger til hele verden. Vi skal ikke blot gå forrest som foregangslande, men aktivt udnytte vores ekspertise til at fremtidssikre nordiske arbejdspladser og aktivt skubbe på for socialt retfærdig grøn forandring i verden.

Udenrigs- og udviklingspolitik med ligestilling i fokus

Norden bør føre en udenrigs- og udviklingspolitik, som fremmer ligestilling i hele verden. Det betyder at særligt kvinder og LGBTQ+-personers rettigheder og muligheder bliver et fokusområde på alle niveauer i de nordiske udenrigs- og udviklingsministerier, hvor der tages udgangspunkt i de tre R’er: Rettigheder, repræsentation og ressourcer.

UNR kræver:

  • Større diplomatisk samarbejde på tværs af de nordiske lande med bredere undersøgelse af mulighederne for nordisk fællesrepræsentation
  • At mulighederne for fællesnordisk repræsentation og interessevaretagelse ved verdens hotspots for grøn og digital udvikling undersøges nærmere ved tech- og klimaambassadører
  • At der fra nordisk side føres en udenrigs- og udviklingspolitik, hvor projekter i højere grad fremmer LGBTQ+-personer og kvinders rettigheder.