Dataskydd (GDPR)

Registeransvarig

Som registeransvarig verkar Ungdomens Nordiska Råd (hädanefter UNR). UNR administreras av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf. (hädanefter PNU), FO-nummer 0276102-2, Topeliusgatan 20. Därmed är PNU den juridiska person som bär juridiskt ansvar för UNR:s informationsbehandling och rutiner. Dessa principer är ett utdrag ur PNU:s motsvarande dokument, men exklusivt för de rutiner som gäller specifikt UNR:s verksamhet. Här kan du ladda ner UNR:s principer för behandling av personuppgifter.

UNR:s medlemsorganisationer har i och med anmälan eller direktkontakt med UNR:s sekretariat upplåtit rätten till att använda medlemsorganisationernas representanters information för främjandet av det gemensamma goda, dvs. informationssamling som förutsätts för att UNR:s verksamhet ska kunna förverkligas och kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt. UNR:s medlemsorganisationer godkänner UNR:s principer för behandling av personuppgifter i och med upplåtandet av personuppgifter.

Som kontaktperson för registret fungerar Ungdomens Nordiska Råds koordinator,  e-post unr@pohjola-norden.fi och telefon +358 407 748 107. För UNR:s och samtidigt även PNU:s dataskydds- och informationssäkerhet ansvarar generalsekreterare, e-post jenny.tabermann@pnn.fi och telefon på +358 44 733 5781 och.