2023 – Kulturminderne skal hjem

Da Island indførte hjemmestyre i 1904, indledtes en kamp for at få gamle håndskrifter og dokumenter tilbageleveret fra Danmark til Island. Førnævnte værker blev skrevet i perioden fra det 13. til 16. århundrede og blev bragt til Danmark i det 17. og 18. århundrede.  

I årene 1928–1997 blev en del håndskrifter og dokumenter leveret tilbage til Island. Især den 21. april 1971 da Codex Regius og Flatøbogen blev leveret tilbage til Island. Flere håndskrifter fulgte stille og roligt i kølvandet frem til den 20. juni 1997, hvor Kirkjudagsmál og Stjórn blev overrakt i Islands Universitets aula, men siden er ingen håndskrifter blevet tilbageleveret. 

Kampen om at få ”håndskrifterne hjem” er blot et af utallige eksempler på nationer i tidligere vasalstater eller kolonier, som kæmper for at få deres kulturskatte tilbageleveret fra de tidligere koloniherrer. Unge i Norden kræver derfor, at de tidligere kolonimagter blandt medlemslandene i Nordisk Råd går forrest med et godt eksempel og arbejder for, at oldtidsminder og kulturskatte bliver tilbageleveret til de lande, der tidligere har været under deres herredømme. 

UNR foreslår derfor: 

  • At de oldtidsminder og kulturskatte, der blev annekteret af Nordisk Råds medlemslande i fortiden, bliver tilbageleveret til deres nordiske ophavslande, hvis de ønsker det.