2023 – Finlandsmodellen för hobbyverksamhet bör breddas till en nordisk modell

FNUF har förbundit sig att arbeta för att alla unga i Norden ska ha rätt att delta i hobbyverksamhet. Finlandsmodellen syftar till att ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta in någon kul och kostnadsfri hobby i anknytning till skoldagen. En breddning av Finlandsmodellen till en nordisk modell för hobbyverksamhet är ett steg mot ett likvärdigt och inkluderande samhälle där varje ung person får en chans att leva ett sunt och välmående liv. Alla unga har rätt att växa och utvecklas inom sina hobbyer utan att ekonomi eller socioekonomisk status ställer hinder i vägen. En hobby stärker barnets fysiska och psykiska välbefinnande samt ökar gemenskapen och känslan av tillhörighet. En breddning av Finlandsmodellen till alla nordiska länder främjar likvärdighet, jämlikhet och social inkludering över gränserna i Norden. 

Nordiskt samarbete kring hobbymodellen säkerställer att alla unga i Norden kan delta i hobbyaktiviteter, oberoende av bakgrund och ekonomisk situation. Det breddade konceptet gör det möjligt att stödja ungdomar att utveckla sin potential och växa till ansvarsfulla och aktiva medborgare. 

Därför ska UNR kräva: 

  • Att möjliggöra för alla barn och unga som bor i Norden att delta i någon kul och kostnadsfri hobby i anknytning till skoldagen, såsom i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. 
  • Att samarbetet intensifieras mellan läroinrättningar och idrottsföreningar för att tillhandahålla hobbymöjligheter. 
  • Att det tilldelas tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra modellen.