2021 – Prioritér bedre rammevilkår for nordiske samarbejdsorganisationer

Selvom der i dag findes finansieringsmuligheder for nordiske samarbejdsorganisationer, er mulighederne for begrænsede. Der mangler især bedre muligheder for driftstilskud og for etablering af nye netværk. Desuden befinder nordiske samarbejdsorganisationer sig ofte mellem nationale puljer og EU-/internationale puljer, hvor resultatet ofte kan være, at det ikke giver mening at søge nogen af delene.

De finansieringsmuligheder, som findes i dag, er meget fokuseret på konkrete projekter og aktiviteter, hvilket naturligvis er vigtigt og hvilket skal bevares og udbygges, men hvilket også  kræver, at der findes tilpas stærke organisationer, som kan søge og drive meningsfulde projekter. Permanent, strukturel finansiering i form af driftstilskud, samt bedre muligheder for støtte til etablering af nye netværk og aktivitets- og projektstøtte er altafgørende for, at unge kan mødes på tværs af de nordiske lande. Således er finansieringen afgørende for et stærkt, fremtidigt nordisk samarbejde.

Derfor ønsker DUF, at UNR arbejder for:

  • At rammevilkårene for nordiske samarbejdsorganisationer forbedres, blandet andet ved, at der sikres permanent strukturel finansiering for dem i form af muligheder for driftstilskud, og at der sikres bedre muligheder for tilskud til etablering af nye netværk og aktivitets- og projektstøtte.
  • At der afsættes midler til at kortlægge de nordiske ungdomsorganisationers nationale rammevilkår med henblik på at sammenligne og identificere best practises.