2021 – Ungdomspolitisk Netværksfond

Forudsætningen for god og holdbar ledelse i fremtiden er at have et godt netværk. Det har stor betydning at man har gode relationer til andre ledende mennesker, som man kan rådføre sig med. En god måde at skabe sig et godt netværk, er at melde sig ind i politiske ungdomspartier. Igennem disse partier kan man også få mulighed for at engagere sig i ungdomspolitisk arbejde i norden, igennem UNR og de politiske paraplyorganisationer. Selv om verdenen er lille, og at man så nemt kan få kontakt med folk på tværs af landegrenser, er det nogle gange meget godt at komme i direkte kontakt med politisk aktiv ungdom i andre lande.

Borgere i norden har noget til fælles. Vores sprog for eksempel. Men alligevel har vi forskellige udfordringer i hvert vores land. Og for at skabe lidt bedre forståelse af de udfordringer, har vi etableret programmer, hvor borgere i norden kan komme til andre nordiske lande i en tidsperiode. Vi kan for eksempel se på de diverse netværker der allerede eksisterer i nordisk samarbejde. Nordplus, fx, hvor skoleklasser besøger de nordiske nabolande, og kommer hinanden ved. Sådan kan man fra en tidlig alder få bedre forståelse af de forskellige kulturer der eksisterer i norden. Vi kan se på Nordjobb, hvor arbejdere kan få mulighed for at arbejde rundt omkring i norden. De lærer af at deltage aktivt i et andet samfund, end hvad de normalt har været vant til, imens de tjener nogle penge.

På dette grundlag mener vi, at man også kan skabe en bredere forståelse af ungdomspolitik og politik generelt i ens eget land, ved at få viden fra andre nordiske lande. Det kan blive til virkelighed, hvis vi igen etablerer en Ungdomspolitisk Netværksfond, hvor medlemmer af politiske ungdomspartier i et nordisk land kan få finansieret en rejse til nabolande, for at hjælpe til med de opgaver, der ligger foran ideologisk lignende ungdomspartier og at deltage i deres politiske arbejde. Dette vil gavne begge parter. Medlemmet der kommer på besøg vil få ny viden, som det kan tage i brug, når det engagerer sig i politisk arbejde der hjemme, og den modtagende part vil få gavn et nyt og udefra kommende perspektiv på, hvordan man skal håndtere diverse opgaver.

Denne fond skal skabe muligheder for unge at forme sig et bredt nordisk netværk, som fremtidens ledere kan benytte sig af. Denne fond skal forsikre ny viden. Denne fond skal hjælpe de nordiske ungdomspartier.

UNR foreslår at:

  • Nordisk råd etablerer en ungdomspolitisk netværksfond för de politiska ungdomsförbunden i Ungdomens Nordiska Råd, der skal støtte udvekslingen af medlemmar i ungdomspartier på tværs af den nordiske region.
  • Finansieringen af denne fond helst skal komme fra allerede eksisterende midler.