2022 – Øg unges trivsel i den digitale verden og i uddannelsessystemet

Mange unge føler sig i stigende grad stressede og pressede både i den digitale verden og i uddannelsessystemet. Den stigende mistrivsel blandt unge skyldes mange forhold, og bl.a. kobles til forskellige tilskyndelsesmekanismer i uddannelsessystemerne, som har til formål at få de unge hurtigst muligt igennem uddannelserne.

På nettet sættes unges trivsel under pres af en perfekthedskultur og en evig række af notifikationer, som kræver, at man er tilgængelig store dele af døgnet. Det kan føre til stress og mistrivsel, samt give unge et negativt forhold til egen krop og præstationer samtidig med, at de skal tackle en følelse af altid at være tilgængelig og til rådighed.

Derfor ønsker UNR, at:

  • Det nordiske samarbejde sætter fokus på den øgede mistrivsel blandt unge ved bl.a. at afdække hvilke vilkår, der skaber dårlig mistrivsel for børn og unge.
  • Det nordiske samarbejde kortlægger gode, nordiske erfaringer, som kan skabe større trivsel uanset om det er i uddannelsessystemet, digitalt eller andre steder (evt. med udgangspunkt i det arbejde, som er blevet gjort i regi af det danske formandskab i NMR 2020-22).
  • UNR sætter fokus på tilskyndelsesmekanismer i de nordiske uddannelsessystemer, som har til hensigt at få unge hurtigst muligt igennem uddannelsessystemet, med det formål at kunne identificere de mekanismer, som skaber mistrivsel.
  • UNR arbejder for at sætte dårlig digital trivsel på dagsordenen med henblik på at øge viden om kildekritik og ekkokamre på sociale medier blandt nordiske unge.