2021 – Nordens dyr og planter skal overleve

Over hele verden ser vi en ændring i planter og dyrs levevilkår og mønstre. Vi ser pludselig dyr og planter i områder, som før var ubeboelige for dem. Dette er dybt bekymrende, da det ofte leder til, at de lokale plantefauner dør, for eksempel ved at nye planter bringer sygdomme med sig eller udkonkurrerer den lokale fauna. Det samme ser vi ske med dyr der uden lokale fjender kan udrydde hele lokale bestande.

Her må vi ikke glemme havet, da det er den største og mest biologisk intense natur vi har. Havet er som aldrig før under pres af et øget niveau af næringsstoffer, miljøfarlige pesticider og ikke mindst fiskeri. Det skader havbunden og dyre- og plantelivet.

Mangfoldigheden af de levende planter og dyr i Norden er i fare, og det samme er biodiversiteten.

Derfor kræver UNR:

  • At der afsættes flere ressourcer til beskyttelse af skove og at der oprettes flere naturreservater
  • At der oprettes flere marine naturreservater
  • Et forbud mod bundtrawl og salg af kritisk truede fisk
  • Bedre håndhævelse af forbuddet mod plastbaserede fiskenet
  • At der findes flere alternativer til soja i den animalske fødevareproduktion og at der investeres i disse projekter