2018 – Kønsopdeling i erhvervslivet skal løses gennem uddannelse

Over hele Europa ser vi nogle ens tendenser i den videregående uddannelse: differentiering i valg af uddannelse, baseret på køn. Dette viser sig at påvirke, hvordan magt og rigdom bliver fordelt i samfundet. Der er sket fremskridt, men dette går for langsomt.

Kønsopdeling er til stede, når unge mennesker træffer beslutninger om at søge uddannelse: der er generelt større sandsynlighed for, at kvindelige studerende søger om optagelse og færdiggør en uddannelse end mandlige studerende. Også indenfor uddannelsessystemet findes der stærke kønsbaserede opdelinger, der er baseret på traditionelle kønsroller og antagelser om køn. Mænd er ofte mere uddannede i tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og kvinder mere i humaniora, sociale og sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Vi behøver en mere ligestillingsorienteret indgangsvinkel til uddannelse. Uddannelsessystemet skal anerkende de fremtrædende stereotyper om køn og arbejde for at reducere betydningen af køn når det gælder studievalg ved at opfordre unge til at finde deres egne karriereveje uden at benytte sig af kønsstereotyper og falske overbevisninger om køn.

Der er behov for nye rollemodeller for de arbejdssektorer, hvor det ene køn er overrepræsenteret. Mønsterbrydere – forgængere og personer som aktivt bryder de traditionelle mønstre – skal fremhæves. I undervisningsmaterialer og overordnet i uddannelseskonteksten skal der foretages et strategisk valg således at alle køn bliver repræsenteret på en række varierede måder. Opfattelsen af køn fra tidlig barndom kan nemt komme til at styre adfærd senere i livet. Derfor bliver vi nødt til at investere mere i sensitiviteten omkring kønsopfattelser end vi hidtil har gjort.

Derudover ser vi nødvendigheden i at styrke studievejledere for at sikre at alle elever og studerende kender deres muligheder i fremtiden. Alle elever og studerende skal have mulighed for at tale med en studievejleder før de vælger en videregående uddannelse.

For at opnå diversitet bør studievejlederne have forskellige baggrunde og erhvervserfaringer. Forhåbentlig vil dette sikre bedre ligestilling i arbejdsstyrken og giver elever og studerende bedre mulighed for at vælge mere utraditionelle karriereveje.

De uddannelsespolitiske valg, vi træffer i dag, kommer til at have stor indflydelse for fremtidens arbejdsmarked. Hvis vi virkelig ønsker at tackle ulighedsproblemet i uddannelsen, skal løsningen findes nu.

Derfor vil UNR, at:

  • Undervisningsmaterialer skal være strategiske og tage højde for at repræsentere alle de forskellige køn på flere forskellige måder
  • Uddannelsesinstitutioner skal tage mere hensyn til de udfordringer, som kønsroller spiller i klasselokalet og i undervisningen

Utskott: Välfärd i Norden (Den nordiska välfärdsmodellen, jämställdhetsfrågor, integrationsfrågor,  alkohol- och narkotikapolitik)