2018 – En grøn ungdom for en grønnere fremtid

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer for vores generation. Vi er den første generation der føler konsekvenserne af klimaforandringerne og vi er den sidste generation der kan gøre noget ved det. Hvis vi ikke gør noget og lægger pres på beslutningstagerene for at gøre dem mere ambitiøse, vil problemet kun blive større. Dette problem skal løses, hvis vi fortsætter med at skubbe det foran os, vil løsningerne kun være mere omfattende og dyrere.

Ansvaret er ikke kun forbrugerens

På verdensplan er fødevarer fordelingen for skæv, på trods af at vi producerer langt mere mad end hvad der er nødvendigt for verdens befolkning. Dette vil ændre sig inden for de næste årtier som den globale befolkning vokser, uden at  produktionen i landbruget kan stige tilsvarende. Derfor skal fødevareproduktionen være mere effektiv, og vi skal reducere affaldet fra fødevareproduktion fra producent til forbrugerniveau.

Vi mener ikke at det burde være et individuelt ansvar at reducere det enorme madaffald i den vestlige verden. Vi mener, at de underliggende strukturer skal ændres, hvis vi ønsker at reducere den enorme mængde madaffald. Særligt detailhandlere har et stort ansvar for at masser af mad, bliver smidt ud i hele Europa.

En nordisk energisamarbeid

I 2030 har EU en målsætning om at producere 27% vedvarende energi. Der er dog ingen mål for de enkelte lande, så hvis et land hæver deres ambitioner, kan et andet land sænke deres ambitioner. Vi ønsker at afslutte dette og ønsker derfor, at Norden i samarbejde med de nationale regeringer fastsætter nationale mål for produktionen af vedvarende energi, så en stigning i et land fører ikke til en lavere ambition i et andet land. Vi anerkender forskellene mellem landes muligheder og potentialer til produktion af vedvarende energi, hvorfor dette også skal afspejles i målsætningerne

En løsning for søtransport

3% af den globale CO2-udledning er i dag fra søtransporten, og udledningen forventes at stige med 200-300% frem til 2050. Imidlertid er kun 25% af verdens største rederier underlagt Kyoto-protokollen. Dette er blandt andet, fordi shippingindustrien er en global industri, hvor selskaberne flytter til lande, hvor miljølovgivningen er af en lavere standard. Norden skal tage initiativ til at finde en bæredygtig løsning, så shippingindustrien også skal tage deres ansvar for klima forandringerne

Reformér den nordiske landbrugspolitik

Den fælles europæiske landbrugspolitik subsidiere landmænd der forsøger at gøres deres landbrug grønnere. Det grønne støtte udgør 30% af de direkte betalinger til medlemslandene. Dette er et skridt i retning af at bidrage til mere økologi og bæredygtig fødevareproduktion. Men vi som unge må insistere på, at landbrugsstøtten ikke kun betaler for et grønnere landbrug, men at den bliver reformeret, således at landmænd der er villige til at opgive jord for at bygge vindmøller, solcellefelter og / eller andre vedvarende energikilder, også vil blive subsidieret.

Landbrugsstøtten skal også styrke initiativer og startups, der arbejder med udvikling af vedvarende energi, der startes af små og mellemstore virksomheder. Landbrugsstøtten bør også tildeles landmænd, der med succes reducerer drivhusgasser.

Alla typer av lantbruk i Norden behöver bli mer hållbara, både det konventionella och det ekologiska. För att öka självförsörjningsgraden i Norden behöver vi gå ifrån debatten om formen och istället fokusera på hur det ska bli mer hållbart. Det nordiska länderna behöver öka sin självförsörjningsgrad samtidigt som lantbruket behöver minska sina klimatutsläpp, näringsläckage av fosfor och kväve samt ta tag i förlusten av biologisk mångfald.

Politik på lokalt og nationalt plan

Boliger af dårlig kvalitet er noget, vi skal håndtere. Huse og boligblokke med dårlig isolation tvinger folk, der lever i dem, til at bruge mere energi, når de opvarmer dem i vintrene og spilder mere vand på grund af dårlige rørledninger. Det betyder, at huse er mindre energieffektive og dermed bidrager mere til forurening og ressourcespild.

  • Norden implementerer strategier, som forpligter medlemslandene til at regulere deres detailhandel for at mindske madaffald.
  • Støtte og subsidiering af fødevarebanker og andre initiativer der genbruger fødevarer
  • Hvert europæisk medlemsland bør have individuelle og bindende mål for brugen og produktion af vedvarende energi, for forbedringer i energieffektivitet og reduktion af CO2-emission
  • Norden bør fører an i forsøget på at finde et sæt globale spilleregler for CO2-udledningen for søtransporten
  • Norden bør arbejde for at indarbejde et mål for shippingin