2021 – Etablér forsøgsordinger, som fremmer udvekslingen mellem de nordiske lande

Befolkningerne i Norden er vævet sammen på kryds og tværs og vi deler i høj grad fælles kultur, sprog, historie og værdisyn. I en stadig mere globaliseret verden udgør samarbejdet mellem de nordiske lande en vigtig regional platform, som kan bruges til at sætte en fælles dagsorden i internationale forhandlinger og fora.

Kernen for dette tætte nordiske samarbejde er, at befolkningerne har kendskab til hinanden. Derfor er det vigtigt, at befolkningerne kan mødes. Unge er fremtidens beslutningstagere og det er derfor vigtigt at sikre gode muligheder for, at unge kan mødes på tværs af landene til den type aktiviteter, som der meningsfulde for dem.

Udveksling mellem unge skaber interkulturel forståelse, gode samarbejdsbetingelser og en forbedret nabosprogsforståelse. For at sikre kvalitet i udvekslingen er det afgørende, at der findes fysiske mødepladser for unge. Der skal derfor skabes ordninger, som kan øge den kulturelle udveksling mellem unge i ungdomsorganisationer og mellem unge i skolerne, ligesom eksisterende ordninger som skal styrkes.

Derfor ønsker DUF, at UNR arbejder for:

  • At der afsættes midler til forsøg, som skal sigte på at styrke udveksling inden for uddannelsesområdet og i ungdomsorganisationer mellem de nordiske lande, især ungdomsuddannelserne
  • At det bliver lettere for folk at få merit for udveksling på ungdomsuddannelser, som unge tager i andre nordiske lande.
  •  At der afsættes midler til et oplysningsarbejde, som skal informere unge om de muligheder de har for at komme på udveksling gennem eksisterende ordninger.