2021 – Norden skal sætte ind mod psykisk sårbarhed og ungdomsarbejdsløshed

Tusindvis af især unge er blevet hårdt ramt under COVID-19-krisen. Vi ser en voksende ungdomsarbejdsløshed, især for de unge med den korteste uddannelse og de laveste indkomster. Den voksende ulighed rummer også et stort generationsgab. En større del af velstanden koncentreres i de ældre generationer i vores lande, mens det bliver sværere for de yngre generationer at komme ind på jobmarkedet.

Statistik på tværs af vores lande viser, at vores ungdoms mentale sundhed forværres, og COVID19-krisen har kun gjort situationen værre. Den nordiske region skal sikre de mest optimale betingelser for de kommende generationer. Vi skal investere i opkvalificeringen af unge ufaglærte og implementere tiltag så unge kommer hurtigere i job. Samtidig skal vi sikre, at fysiske og psykiske sygdomme sidestilles. Ikke kun i ord og i love, men også i reelle investeringer. Vi frygter, at COVID-19-krisen vil sænke niveauet for politisk ambition fremover.

Vi frygter, at der vil blive færre strukturelle ændringer gennemført, fordi vores befolkning har været igennem store omvæltninger under krisen. Men vi skåner os ikke ved at skrue ned for ambitionen. Tværtimod skal vi bruge de nye indsigter fra COVID-19-krisen til at styrke vores lokalsamfund og paratheden i den sociale markedsøkonomi til at skrue op for ambitionerne. Den nordiske region har mulighed for at løse mange af disse udfordringer, men det vil kræve et stærkere samarbejde om en grøn, socialt retfærdig retning.

Derfor kræver UNR at nordiske lande:

  • Investerer i de unges mentale helbred – psykisk og fysisk sygdom skal sidestilles. Felles satsning på utdanning av helsepersonell og andre faglærte med kompetanse innenfor psykisk helse i Norden.
  • Investerer i opkvalificering af unge faglærte og faglærte uddannelser. De nordiske grønne virksomheder mangler i dag mange hænder og det vil dermed også hjælpe den grønne omstilling i mål.
  • Laver incitamenter til at forhindre arbejdsløshed blandt unge og implementerer tiltag for at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet