2023 – Nordiskt försvarssamarbete i bygget av territoriell säkerhet

Det nordiska försvarssamarbetet bör stärkas genom att öka det ömsesidiga nordiska bygget av territoriell säkerhet. Genom regelbundna övningar och samverkan kan vi skapa ett betydande och progressivt försvarselement inom nordiskt territorium. Vi ska satsa på att samordna verksamheten mellan de nordiska länderna och Nato-allierade. Genom gemensamt försvarssamarbete når vi en starkare territoriell säkerhet med större beredskap i Norden och Östersjöområdet. 

Som ett led i uppbyggnaden av försvarssamarbetet bör det också övervägas om Ålands demilitarisering kunde upphävas och området utnyttjas för Östersjöns säkerhet. I och med de nordiska ländernas medlemskap i Nato är det också eftersträvansvärt att ett sådant kompetenscentrum underställt försvarsalliansen inrättas på nordiskt territorium som kunde utnyttja nordisk expertis och know how i fråga om försvarsstrukturen i regionen. Som ett resultat av ett gemensamt försvarssamarbete förbättras de nordiska ländernas territoriella säkerhet, men också välståndet, investeringarna och sysselsättningen. 

Målet med försvarssamarbetet är inte att öka spänningarna, utan framför allt att bredda säkerheten och det nordiska samarbetet genom att utnyttja gemensamma kompetenser och gemensamt lärande i samarbetsbygget. 

Därför ska UNR kräva 

  • Regelbundna övningar och samverkan inom nordiskt territorium. 
  • Diskussion om upphävande av Ålands demilitarisering. 
  • Upprättande av ett nordiskt kompetenscentrum underställt försvarsalliansen. 
  • Ungdomens nordiska råd anser att värnpliktiga och rekryter bör kunna förlägga hela eller delar av sin tjänstgöring i ett annat nordiskt land.