2023 – Stærke ungdomsorganisationer styrker unges trivsel  

Et godt liv for unge kræver ordentlige muligheder for meningsfuldt engagement i ungdomsor-ganisationer og beslutningsprocesser, respekt for unges rettigheder og håb for fremtiden. For at det kan ske, skal de unge, på den ene side, kunne tro på en bedre fremtid, hvor de kan på-virke deres nuværende liv og samfundet mere bredt. På den anden side skal beslutningstagere sikre gode rammevilkår for ungdomsorganisationer og inddragelse af ungdomsorganisationer i beslutningsprocesser. 

De nordiske samfund er præget af stærke civilsamfund med mange tilbud til unge, samt mange muligheder for meningsfuldt engagement i organisationer. Ungdomsorganisationer og andre meningsfulde fællesskaber kan have en præventiv effekt på den stigende utilfredshed unge oplever mange steder. Derfor er det vigtigt at understøtte en udvikling, der kan få flere unge med (tilbage) i fællesskaberne. 

Når det kommer til meningsfuldt engagement i ungdomsorganisationer, er gode rammer afgø-rende. En del af dette er finansiering, som er afgørende for at sikre stærke og bæredygtige ungdomsorganisationer. Selvom der i dag er finansieringsmuligheder for ungdomsorganisati-oner, er mulighederne for begrænsede. Særligt mangler der bedre muligheder for driftsstøtte og for etablering af nye netværk og aktiviteter, også på tværs af grænserne. 

Derfor ønsker UNR at sikre at: 

  • Unges deltagelse i civilsamfundet bør respekteres, og at deltagelse skal gøres lettere og mere tilgængelig,  
  • Der laves en rapport om, hvilke barrierer unge i Norden oplever, hvis de ønsker at blive en del af ungdomsorganisationer. 
  • Rammevilkårene for nordiske ungdomsorganisationer forbedres, blandt andet ved at sikre permanente strukturmidler og muligheder for driftsstøtte. 
  • Bedre muligheder for tilskud til nordisk ungdoms nettverk, og der skal sikres bedre aktivi-tets- og projektstøtte. 
  • Der afsættes midler til at kortlægge de nordiske ungdomsorganisationers nationale ramme-betingelser for at sammenligne på tværs af grænser og identificere best practices