2022 – Alle unge skal kunne indgå i meningsfulde fælleskaber

De nordiske samfund er kendetegnede ved stærke civilsamfund med mange tilbud til unge, samt mange muligheder i et stort foreningsliv. Foreninger og andre meningsfulde fællesskaber kan have en forebyggende effekt på den stigende mistrivsel, unge oplever mange steder, og det er derfor vigtigt at understøtte en udvikling, som kan få flere unge med (tilbage) i fællesskaberne (KILDE 1). Under coronanedlukningerne faldt en del unge desværre ud af de fællesskaber, de indgik i – både foreningsfællesskaber og uorganiserede fællesskaber. I Danmark gjaldt det, at over 2/3-dele (69 %) af børne- og ungdomsorganisationerne under DUF oplevede et fald i medlemstallet i 2021 (KILDE 2), og der er en stor opgave i at få unge med i meningsfulde fællesskaber igen.

Foreningsverdenen kan dog ikke løfte opgaven alene. Andre aktører må træde til og hjælpe med at skabe større trivsel hos unge og samtidigt hjælpe med at få de unge tilbage i både de organiserede og ikke-organiserede fællesskaber.

Derfor ønsker UNR, at:

  • Der udarbejdes en rapport, som kan skabe klarhed over, hvilke barrierer unge i Norden oplever, hvis man ønsker at blive en del af et foreningsfællesskab. Der afholdes en konference på baggrund af rapportens konklutioner.
  • Det nordiske samarbejde sætter fokus på, at foreningsfællesskaber bør være mere inkluderende og at man bør arbejde for at sænke barriererne for deltagelse. Det medförer til en konference omkring temaet.
  • Offentlige institutioner og ungdomsorganistaioner deler gode erfaringer på tværs af Norden om, hvordan man øger unges trivsel