2018 – En nordisk arbetsgrupp mot radikalisering och extremism

Vi har i Norden under de senaste åren sett att rasism, hatbrott och extrema rörelser blivit allt synligare i vårt samhälle. Orsakerna kan vara många, men utanförskap ses i de flesta fallen som en bidragande faktor till de ovannämnda. Den här sortens aktivism skapar rädsla, oro och oordning i samhället, och rörelsernas tillvaro kan inte längre rättfärdigas av samlingsfrihet.

För att kunna bekämpa radikalisering och extremism behöver även Norden vara med i arbetet. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp mot radikalisering och extremism grundas för att kartlägga och bekämpa våldsbejakande extremism. På det här sättet kan vi få fram de bakomliggande orsakerna till radikalisering och extremism och därmed kunna bekämpa dessa. På det här sättet kunde vi tillsammans stoppa hatretorikens och extremismens ytterligare framväxt.Således organiseras internordiska nätverk av myndigheters och forskare som tillsammans tar ett gemensamt grepp för att bekämpa den internationella extremismen.

Därför vill vi att Ungdomens Nordiska Råd skall arbeta för:

  • Att införa en nordisk arbetsgrupp för att kartlägga och förebygga extremism och radikalisering