2018 – Ett djupare och mer demokratiskt försvarssamarbete

Samarbete inom försvars- och säkerhetsfrågor blir allt viktigare i Norden. I undersökningen “Ett värdefullt samarbete”, beställd av Nordiska ministerrådet 2017, ansågs dessa frågor vara de viktigaste att samarbeta kring enligt den nordiska befolkningen. Försvarssamarbete är någonting som bör utvecklas tillsammans med parter som har gemensamma värderingar, liknande behov samt en liknande strategisk kultur. Få regioner i världen är lika väl integrerade kulturellt, politiskt och strategiskt sett som Norden. Samtidigt erbjuder regionen goda möjligheter att skapa en mer kostnadseffektiv, koordinerad och flexibel försvarsstruktur, utan att den överlappar med Natos funktion.

Från och med 2009 har Nordefco fungerat som det huvudsakliga forumet för försvarssamarbete, vilket har bidragit till att samarbetet mellan de nordiska försvarsministerierna blivit mer koordinerat. Däremot erbjuds ingen möjlighet för riksdagsledamöter att diskutera säkerhet och försvar inom ramarna för Nordefcos verksamhet. Frågor gällande försvar och säkerhet hopar sig nu hos Nordiska rådets presidium, som redan har ansvar för andra betydande områden. Ett separat utskott med ansvar för försvar och säkerhet skulle fördjupa den nordiska samordningen inom försvarsfrågor, och samtidigt öka den demokratiska legitimiteten för samarbetet, som värderas högt av den nordiska befolkningen. Dessutom skulle presidiets arbetsbörda minska.

Därför vill UNR jobbar för att:

– Ett utskott för försvars- och säkerhetsfrågor bildas inom Nordiska rådet.