UNR:s session valde nytt presidie och godkände 22 resolutioner

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 26.–28. oktober 2018 i Oslo, Norge. I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 70 personer.

Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell politik, miljö, ekonomi, nordisk politik, försvar, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik. Sammanlagt inlämnades 34 resolutionsförslag, som sedan behandlades i partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. Av dessa 34 resolutioner godkändes 22 av dem och de presenteras i denna rapport. Det kommande året hoppas vi att dessa resolutioner kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium, där årets övergripande tema var ”Norden och miljön”. UNR:s president Kati Systä inledde seminariet med ett välkomsttal. Detta följdes av ett anförande av Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet. Därefter följde en paneldiskussion med temat ”Genmodificeret mad”. I den medverkade Kati Systä, Rikke Lundsgaard från Danmarks Naturfredningforening och Trine Hvoslef-Eide från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ole Johan Borge fungerade som moderator för paneldiskussionen.

Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska Rådets rådsdirektör Britt Bohlin, Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, Nordisk råds vicepresident Martin Kohlberg, Nordiska Rådets president 2017 Britt Lundberg, Nordisk Råds seniorrådgivare Mette Garvin Damsgaard, Nordisk Råds rådgivare Matilda af Hällström och av Ivar Josefsson, representant för ReGeneration 2030.

Under sessionen valdes en ny president, Barbara Gaardlykke Apol från Färöarna och Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU). Barbara vill under det kommande året stärka det nordiska samarbetets roll samt framhäva styrkan i UNR:s mångtaliga medlemsorganisationer. Det nya presidiet består förutom presidenten av Anna Falkenberg (NLU), Carl Olehäll (KDUN), Nicholas Kujala (NCF), Milla Knuuti (SUN), Alex Sigal (GUN), John Backvid (NUU), Gabriel Kroon (NFU) och observatör Karolina Lång (FNUF).

Läs alla godkända resolutioner och berättelse och verksamhetsåret 2017-2018 i UNR:s slutdokument 2018

UNR:s presidie 2018-2019. Från vänster nedersta raden: Milla Knuuti, Anna Falkenberg, Barbara Gaardlykke Apol, Elva Hronn Hjartadottir och Liina Isto. Från vänster översta raden: Christoffer Thomsen, Zacharias Sandvik, John Backvid, Dag Henrik Nygård, Alex Sigal, Carl Olehäll, Nicholas Kujala och Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson.

Nordens Liberale Ungdom foreslår Christoffer Thomsen (Fremskrittspartiets Ungdom, Norge) til president for Ungdommens Nordiske Råd

Nordens Liberale Ungdom foreslår Christoffer Thomsen (Fremskrittspartiets Ungdom, Norge) til president for Ungdommens Nordiske Råd. Christoffer har 11 års erfaring med politikk og har vært aktiv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har vært internasjonal leder for Fremskrittspartiets Ungdom i 3 år og har opparbeidet seg et bredt nettverk i Norden og Europa.

 

”UNR representerer fremtiden og derfor vil jeg jobbe for at ungdom får være med å påvirke politikken i Norden og at vi skal bruke alle våre medlemsorganisasjoner til å legge press på våre nasjonalforsamlinger for å få gjennomslag.” Sier Thomsen.

 

”Våre utfordringer i fremtiden er å forvalte våre velferd bærekraftig og ta vare på jordkloden, vi i Norden må samarbeide og bruke våre maritime kunnskaper for å redusere plast i våre hav.”

 

Som president i UNR vil jeg jobbe for å inkludere våre medlemsorganisasjoner i arbeidet til presidentskapet. Det er viktig at det er kort vei fra medlemsorganisasjonene og inn i presidentskapet slik at UNR forblir en aktiv stemme for ungdom i Norden.

 

Jeg vil som president for UNR jobbe for å være en aktiv profil i den offentlige debatten, og jobbe for at fremme UNRs vedtatte politikk på relevante arrangement og debatter.

 

Christoffer Thomsen

+47 95 13 59 30

ct@fpu.no

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom foreslår Barbara Gaardlykke Apol til præsident for Ungdommens Nordiske Råd

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU) foreslår Barbara Gaardlykke Apol (Sosialistisk Ung, Færøerne) til præsident for Ungdommens Nordiske Råd. Barbara er 23 år og studerer økonomi på Færøernes Universitet. Hun har flere års erfaring i politisk arbejde, studenterpolitik og internationalt samarbejde. Blandt andet har hun været landsformand for Sosialistisk Ung på Færøerne og senere Færøernes Studenterforening (Meginfelag Føroyskra Studenta). Derudover har hun været med-koordinator i pilotprojektet af Vestnordisk Ungdomsråd, bestyrelsesmedlem i Foreningen Nordens Ungdom på Færøerne (Norrøna Ungmannafelag Føroya) og ungdomsrepræsentant i Færøernes nationalkommission til UNESCO. Det seneste år har hun også været medlem i UNRs præsidium, og i september blev hun valgt som vicepræsident for UNR.

 

”Jeg har i flere år arbejdet med en bred vifte af ungdomsorganisationer, og gennem det arbejde har jeg samlet en masse erfaringer, som jeg nu også vil bruge af mere i UNR,” siger Barbara. ”Vi skal sætte os ambitiøse mål og arbejde hårdt for at nå dem.”

 

Om UNRs potentiale siger Barbara: ”UNRs største styrke er organisationens størrelse. Med omkring 80 medlemsorganisationer fra alle politiske baggrunde, har vi et stort potentiale til at nå vores fælles mål. Det skal vi bruge!”

 

Som præsident for UNR vil Barbara arbejde for:

 

Som præsident i UNR vil jeg fortsætte det gode arbejde, som det tidligere præsidie har lavet, bl.a. med at sikre en mere jævn kontinuitet i vores arbejde mellem sessionerne. Præsidiemedlemmernes etårige mandat skal bruges konstruktivt og effektivt.

 

Videre vil jeg arbejde for, at UNR skal være mere synligt i den offentlige debat. Vi skal stræbe efter at være tilstede til alle relevante arrangementer, som vi bliver inviteret til, og vi skal også stræbe efter at få de nordiske mediers opmærksomhed. Dette er vigtigt, om vi ønsker større indflydelse og en stærkere organisation.

 

UNR spiller en vigtig rolle i det nordiske samarbejde, og vores opgave er unik. Gennem årene har UNR også vist, at vores ungdommens synspunkter er betydningsfulde for det nordiske samarbejde. Dette kan blandt andet ses i de mange medlemsforslag, der bliver lagt for Nordisk Råd, der har en oprindelse i en UNR resolution. Disse succeshistorier skal vi gøre mere ud af for at styrke UNRs indflydelsesmæssige position. Vi skal synliggøre vores resultater mere – både overfor vores partnere og medlemsorganisationer.

 

Spørgsmål er I velkomne til at henvende til

Karin Reginsdóttir Joensen

Sosialistisk Ung-repræsentant i FNSUs bestyrelse

Sosialistisk Ung Faroe Islands international@su.fo

 

Barbara Gaardlykke Apol

Email: barbara.apol@yahoo.com

telefon: +298 250920

Kati Systä ställer inte upp för omval

Ungdomens Nordiska Råds president för 2017–2018, Kati Systä (GUN), ställer inte upp till omval på den inkommande sessionen i Oslo.

”Det gångna året har varit väldigt lärorikt och givande och nu är det dags för någon annan att föra UNR vidare. Vi har lyckats med mycket, både politiskt och med tanke på UNR som organisation. Jag vill uppmuntra alla att ställa upp till UNR:s president. Posten ger chanser att påverka och föra fram ungas tankar på sätt som man inte får någon annanstans”, säger Kati Systä.

Ungdomens Nordiska Råd väljer en ny president samt presidium för perioden 2018–2019 under sin session den 26–28.10 i Oslo, Norge. Personer som önskar ställa upp i presidentvalet ombes skicka en kort introduktion om sig själv till UNR:s koordinator Christa Elmgren (unr@pohjola-norden.fi), senast 22.10.2018.

Mer information:

Kati Systä
President för Ungdomens Nordiska Råd
tel + 358 44 3005760
Epost: kati.systa@turku.fi

Christa Elmgren
Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107, unr@pohjola-norden.fi