Varmt välkomna på Ungdomens Nordiska Råds 52:a session!

Välkommen på UNR:s session i Stortinget i Oslo, Norge fredag 27 oktober till söndag 29 oktober 2023.

UNR:s session är en plats för nordiskt och politiskt engagerade unga att mötas för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet och påverka nordiskt samarbete för kommande generationer.

Röstberättigade deltagare i sessionen representerar nationella partipolitiska ungdomsorganisationer vars moderparti är representerde i det nationella parlamenten.

Som observatörer kan också de nationella ungdomskommittéerna, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund och Kveeninuoret – Kvensk ungdomsnettverk, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde samt Sverigefinska ungdomsförbundet delta.

Under sessionen behandlas resolutioner som både medlemsorganisationer och observatörer kan framföra. De resolutioner som godkänns av sessionen förs vidare av presidiet till Nordiska rådet.

Exempel på tidigare års resolutioner hittas här. 
Instruktioner och inlämning av resolutioner hittas här! 

Tilläggsinformation:
Skulle du ha frågor kring sessionen eller anmälan kontakta oss på adressen unr@pnn.fi.

A warm welcome to the Nordic Youth Council's 52nd Session!

Welcome to UNR:s session at the Storting in Oslo, Norway on Friday 27 October till Sunday 29 October 2023.

UNR's session is a place for young people engaged in the Nordics and politics to meet and discuss current issues in the Nordic cooperation and influence Nordic cooperation for future genrations.

Participants with voting rights during the session represent national political youth organisations whose parent party is represented in the national parliament.

National youth committees, Youth Leagues of the Norden Associations and Kvääninuoret – Kvenungdommen, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde and Sverigefinska ungdomsförbundet can participate as observers.

During the session both member organisations and observers can introduce resolutions for discussion. The presidium will take resolutions that are adopted during the sessions to the Nordic Council.

Examples of previous years' resolutions can be found here.
Instructions and submission of resolutions can be found here. 

More information:
If you have any questions regarding the session or registration please contact us on unr@pnn.fi.