Haluatko jäseneksi puheenjohtajistoon?

Puheenjohtajisto johtaa ja pyörittää toimintaa istuntojen välissä. Se edustaa Nuorten Pohjoismaiden Neuvostoa ja vastaa päätöslauselmien toteuttamisesta. Esitämme näkemyksiämme etenkin Pohjoismaiden neuvoston poliitikoille. Puheenjohtajiston jäsenet osallistuvat Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien kokouksiin. Presidenttimme puhuu Pohjoismaiden neuvoston vuosittaisessa istunnossa. Näkemyksiämme kuunnellaan Pohjoismaiden neuvostossa, ja ne voivat myös saada aikaan keskustelua kaikkien Pohjoismaiden poliittisesti aktiivisten nuorten parissa.

Puheenjohtajiston jäsenet edustavat kattojärjestöjä, joista presidentti edustaa yhtä ja muut puheenjohtajiston jäsenet muita. Lisäksi Norden-yhdistysten nuorisoliitto (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, FNUF) toimii tarkkailijana. Puheenjohtajisto valitaan vuosittaisessa istunnossa, ja siihen voidaan valita vain paikalle saapuneita edustajia. Läsnäolovaatimuksesta voidaan luopua, jos 2/3 istunnosta kannattaa tätä. Kattojärjestöjen tulee nimittää kaksi ehdokasta, yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Presidentin kattojärjestö asettaa vain yhden ehdokkaan varajäseneksi. Vaaliprosessin yksityiskohdat käyvät ilmi päätöksistä.

Istunto

Istunto on korkein päätöksentekoelimemme, ja se pidetään vuosittain Pohjoismaiden neuvoston istuntoa edeltävänä viikonloppuna samassa kaupungissa. Istunnossamme hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Istunto valitsee uuden puheenjohtajiston ja uuden presidentin UNR:lle. Istunnossamme hyväksyttävät päätöslauselmat viedään eteenpäin Pohjoismaiden neuvoston istuntoon.