Pohjoismainen politiikka

Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto on Pohjoismaiden nuorten poliittinen foorumi ja olennainen osa pohjoismaista yhteistyötä. Saamme nuorten äänen mukaan päätöksentekoprosesseihin ja tuomme käsiteltäväksi tärkeitä nuoria koskettavia asioita. Ohjelmamme syntyy demokraattisessa prosessissa, joka kokoaa yhteen kaikkien Pohjoismaiden poliittiset nuorisojärjestöt. Teemme töitä yli puoluerajojen saadaksemme nuorten äänen mukaan päätöksentekoon.

Olemme ajaneet useamman vuoden ajan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista ympäristö- ja ilmastoasioissa. Olemme hyväksyneet useita sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia päätöslauselmia ja painottaneet sen tärkeyttä, että Pohjoismaiden julkisten palvelujen tv-kanavat näkyisivät kaikissa Pohjoismaissa. Toimimme myös sen puolesta, että nuoret pääsisivät helpommin opiskelemaan ja töihin muihin Pohjoismaihin, ajamme parannuksia Nordjobb- ja Nordplus-ohjelmiin ja tavoitteenamme on yhteispohjoismainen opiskelijakortti, jolla saisi opiskelija-alennuksia kaikissa Pohjoismaissa. Olemme myös hyväksyneet päätöslauselmia homoseksuaalien oikeuksien tukemiseksi ja arvostelleet Färsaaria siitä, ettei näitä oikeuksia suojella. Hyväksyimme vuonna 2006 kaupallisen, kestävillä ehdoilla tapahtuvan valaanpyynnin palauttamista koskevan päätöslauselman. Olemme tuoneet useita kertoja esille sen ongelman, että Pohjoismaiden nuoret ymmärtävät toisiaan yhä heikommin. Haluamme siksi edistää pohjoismaisten kielten opetuksen lisäämistä kaikissa Pohjoismaissa.

Päätöksentekoa ja pohjoismaista yhteistyötä

Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto on kiinteä osa Pohjoismaiden neuvostoa. Pohjoismaiden neuvosto on viiden Pohjoismaan parlamentin yhteistyöelin Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa sekä kolmella itsehallintoalueella Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla. Neuvosto perustettiin vuonna 1952, ja se on siitä lähtien tehnyt aloitteita ja toiminut neuvovana ja valvovana tahona pohjoismaista yhteistyötä koskevissa asioissa. Pohjoismaiden neuvostossa on 87 jäsentä. Neuvoston jäsenet ovat maiden kansanedustajia, jotka parlamentit valitsevat puolueryhmien ehdotusten pohjalta. Pohjoismaiden neuvoston jäseniä ei siis valita suorilla vaaleilla.

Antamamme ehdotukset menevät eteenpäin Pohjoismaiden Neuvostolle. UNR:n puheenjohtajiston jäsenet ovat mukana kunkin jäsenjärjestön kokouksissa ja Pohjoismaiden neuvoston valiokunnissa, ja presidenttimme pitää puheen Pohjoismaiden neuvoston vuotuisessa istunnossa. Kannanottojamme kuunnellaan Pohjoismaiden neuvostossa, ja ne voivat herättää keskustelua Pohjoismaiden nuorten keskuudessa. Pystymme näin vaikuttamaan Pohjoismaiden neuvoston päätöslauselmiin ja siten myös pohjoismaiseen politiikkaan.

Pohjoismaiden neuvostoa johtaa puheenjohtajisto. Neuvosto kokoontuu kahteen vuotuiseen istuntoon, ja Pohjoismaiden kansanedustajat päättävät niissä asioista, joihin he haluavat Pohjoismaiden hallitusten löytävän ratkaisuja. Varsinaisessa istunnossa valitaan myös neuvoston presidentti, varapresidentti ja puheenjohtajiston jäsenet seuraavaksi vuodeksi. Presidentin tehtävä kiertää maiden välillä.

Kun Pohjoismaiden neuvosto koostuu kaikkien Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden kansanedustajista, Pohjoismaiden ministerineuvosto on puolestaan Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kestää kalenterivuoden kerrallaan, ja se vuorottelee maiden välillä tietyssä järjestyksessä niin, että Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston presidentin tehtävä ovat aina eri maiden hallussa.

Sessionen

Sessionen är vårt högsta organ och hålls årligen i samband med Nordiska rådets session, alltid helgen innan i samma stad. Under vår session godkänns nästa årets verksamhetsplan och budget. Sessionen väljer ett nytt presidium och en ny president för UNR. Resolutioner som godkänns under vår session förs vidare till Nordiska rådets session