Istunto 2024 järjestetään 25-27.10.2024  Reykjavikissa, Islannissa.

Istunnon kutsu lähetetään viimeistään 25.7.2024.

Jos järjestösi yhteystiedot ovat muuttuneet, ilmoitathan siitä meille osoitteeseen unr@unginorden.org.

Lisätietoa istunnosta antaa Sofia Lindhom osoitteessa sofia.lindholm@unginorden.org.

//

UNR:n sääntöjen mukaan istunnon kutsu lähetään vähintään kolme kuukautta ennen istuntoa.

5.10 § Kutsu ja määräajat
Puheenjohtajisto vastaa siitä, että kaikki UNR:n jäsenjärjestöt ja tarkkailijat kutsutaan istuntoon vähintään kolme kuukautta ennen sitä. Kutsun on sisällettävä seuraavat asiat:

  • Istunnon aika ja paikka
  • Ehdotus asialistaksi
  • UNR:n työjärjestys
  • Ilmoittautumisen, työjärjestysmuutosten, päätöslauselmien ja luottamushenkilöiden ehdokkuuksien määräajat
  • Äänioikeutettujen järjestöjen luettelo.
  • Määräaika, johon mennessä päätöslauselmat on lähetettävä UNR:n sihteeristölle, on neljä viikkoa ennen istuntoa.

 

Äänet istunnon aikana

5.6 § Äänioikeutetut

Äänet jakautuvat UNR:n istunnossa seuraavasti. Kaikilla poliittisilla nuorisojärjestöillä, jotka ovat 3 §:n mukaan UNR:n jäseniä, on yksi ääni. Pohjoismaiden Neuvostossa edustettuina olevilla järjestöillä on lisäksi UNR:ssa yhtä monta ääntä kuin emopuolueella on Pohjoismaiden Neuvostossa. Puheenjohtajiston jäsenillä on lisäksi kullakin yksi ääni. UNR:n edustajalla voi olla yksi tai useampi ääni, eikä ääniä voi jakaa usealle henkilölle. Jotta äänioikeutta voisi käyttää, järjestön on lähetettävä edustaja UNR:n istuntoon.

Puheenjohtajiston jäsenet eivät edusta jäsenjärjestöään istunnon aikana. Kattojärjestöt voivat lähettää omia tarkkailijoita, mutta näillä ei ole äänioikeutta. Jotta edustajalla olisi äänioikeus, vaaditaan läsnäolon lisäksi myös järjestön pääsihteerin tai puheenjohtajan allekirjoittama valtakirja. Puheenjohtajiston jäsenet eivät edusta jäsenjärjestöään istunnon aikana.