Ungdomens Nordiska Råd

UNR:s sekretariat ligger i Helsingfors, och fungerar administrativt i samband med Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds.

UNR:s sekretariat

Ungdomens Nordiska Råd c/o Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
Finland 

Politisk handläggare:

Ina Mickos

Telefon: +358 40 774 8107
Email: unr(at)pohjola-norden.fi

 

Kontakta oss