Mötesrapport 4/ 24

Nyheter 17.4.2024

Mötesrapport från Ungdomens Nordiska Råds möte på Färöarna

UNRs presidium samlades på Färöarna för möten i samband med Nordiska rådets temasession. Under det här mötet diskuterades en hel del adminstaiva och ekominska frågor, som är viktiga för att UNR ska kunna fortsätta vara en stark och stabil organisation. Till motvikt till dessa adminfrågor så jobbade vi också på vår politiska vision och riktning för framtiden.

Vi planerade även för kommande sessionen på Island och sommarlägert i Norge, samt arbete med möjligen grunda en egen organisation. Ett stort steg för oss är att UNR blivit tillfrågade att delta i en Advisory board för projektet ”Arctic Youth Dialogue”. Dessutom är UNR nu med och grundar ett klimatråd på Grönland. Roligt att vi får vara med på så många fina projket!
Under vårt möte fick vi besök av United World College Red Cross Nordic, en skola som grundades av de nordiska regeringarna och driver av olika stater inom UWC-rörelsen. Vi fick också besök av Färöarnas största privata företag Bakkafrost, för att lära oss mer om fiskeindustrins betydelse för Färöarna.
På Nordiska rådets temasession lyfte vi upp flera viktiga resolutioner:  Klimatförändringens hot i Arktis och behovet av samarbete för hållbarhet, Kulturminderne skal hjem, bland annat om klimatförändringens hot i Arktis och behovet av samarbete för hållbarhet,Strengere krav till modebranchen och Genoprettelse af det sociale boligmarked. Alla resolutioner antogs och blev en del av dagordningen för kommande möten, vilket var mycket positivt!
Sammanfattningsvis är vi nöjda med våra framsteg och möjligheten att snabbt mellan mötena se delar av Färöarna. Tack också till våra färöiska medlemmar som deltog i minglet!
Vi önskar er en fin vår och hoppas att vi ses på sommarlägret 24-27.7 på Utøya!