Mötesrapport 2/24

Nyheter 19.2.2024

Mötesrapport från Ungdomens Nordiska Råds möte i Stockholm

I Stockholm diskuterade Ungdomens Nordiska Råd flera viktiga frågor samtidigt som vi också satte ner tid för att lära känna varandra.

En av de största sakerna var att arbetsgrupperna samt den politiska visionen för 2024 nu är igångsatt. I år jobbar presidiemedlemmarna med flera olika uppgifter, men de största arbetsgrupperna är sessionen och sommarlägret. Ni kan redan nu märka ut 23-27 juli på Utøya samt 25-27 oktober på Island i era kalendrar.

Den politiska visionen sammanfattar de resolutioner som vi kommer sätta störst fokus på det kommande året. Den inkluderar initiativ om bostadsmarknaden, att minska drogrelaterade dödsfall bland unga och att stärka samarbetet kring vacciner. Visionen betonar även vikten av grön och prisvärd transport, klimatförändringens påverkan på Arktis, nordiska kulturminnen samt att öka Nordiska rådets internationella roll.

Vi vill också tacka alla svenska medlemmar som kom på vårt mingel! Hoppas vi också får träffa flera av de färöiska medlemmarna under vårt nästa möte den 5–8.4 på Färöarna.