Mötesrapport 1/20

Nyheter 1.9.2022

Det nya årtiondet börjades med möte i Köpenhamn! UNR hade gläden att hålla möte i Folketinget söndagen 26.1. där vi valde vice president (grattis Jana Josepsdottír!), diskuterade strategi för det kommande året och planerade verksamheten.

Nordiska Rådets möte gick av stapeln påföljande måndag och tisdag. Här sammanfattat de viktigaste synpunkterna från UNR:s presidie:

Presidiet

Presidiets möte handlade närmast om formella och mera långsiktiga diskussioner och beslut.

För UNR var det viktigt att betona frågan om finansieringen av ungdomssektorn och civilsamhället i Norden. Vi lyfte upp den problematik som uppkommit där etablerade ungdomsföreningar i Norden inte längre får lika mycket ekeonomiskt stöd som tidigare.

Överlag diskuterade vi också UNRs möte som ordnades ett par dagar innan Nordiska Rådets möten, och gav allmänna uppdateringar om vad som pågår i UNR. Vi diskuterade bland annat nordiska biodiversitetsprojektet, Stoltenberg 2 rapporten om säkerhet i Norden, EU-politik och Nordiska Rådets förvaltning.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

I utskottet för tilväxt och utveckling diskuterades ett bättre fungerande inköpssystem för biljetter till kollektivtrafiken. Utskottet valde att arbeta vidare på ett förslag som förberets tidigare gällande kollektivtrafik nordiska länder emellan.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Utskottet för kunskap och kultur diskuterade bland annat UNR:s resolution om ”Norden i skolan”. Resolutionen fick ett väldigt positivt mottagande och kommer föras framåt. Vidare diskuterades även UNR:s resolution om ett FN-organ för sociala medier.

Utskottet för välfärd i Norden

Utvalet for velferd i Norden: Vi gjorde greie for dei tre resolusjonane som vart vedtekne, innanfor området velferd, under sesjonen i Stockholm hausten 2019. Eit særleg fokus vart lagd på samarbeid og utveksling innanfor helsesektoren, i tillegg til å arbeide for å redusere talet på sjølvmord. Eit framifrå føredrag fekk fram kor føremålstenleg det kan vere med eit sterkare samarbeid og meir utveksling mellom dei nordiske landa, mellom anna for å skape ein større marknad for hjelpemiddel.

Utskottet för hållbart Norden

UNR talade främst om biodiversitetsprojektet och presenterade UNR:s resolutioner om att utlösa klimatkris. En aningen mildare version av resolutionen kommer att presenteras vid framtida möten tillsammans med parlamentariker, då den nuvarande texten i resolutionen kunde tolkas som en bit radikal av utskottet.