Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idéer och visioner och vara med och sätta upp ungdomars önskningar på dagordningen i det nordiska samarbetet. På den här sidan finns kortfattad information om Norden, samarbetet och de möjligheter det erbjuder oss unga.

UNR:s sessions 2018

UNR:s session 2018 ordnas 26-28.10-2018 i Oslo, Norge. Du hittar mera information om sessionen under fliken "Sessionerne"

Velkomin!