The annual Sessions

Sessionen är Ungdomens Nordiska Råds högsta beslutande organ och den ordnas årligen i samband med Nordiska Rådets session, alltid helgen före i samma stad som NR-sessionen. På UNR:s session fattas beslut om nästa års verksamhet och budget, resolutioner antas som förs vidare till NR:s session och ett nytt presidium och en ny president väljs för UNR.