Sessionen 2019 i Stockholm

År 2019 samlasdes Ungdomens Nordiska Råd till session i Stockholm, Sverige 25.-27.10.2019. Temat för 2020 bestämdes vara "Norden i Skolan". Sessionen godkände sammanlagt 19 resolutioner och en ändring i vedtäkterna gällande presidiemedlemmarnas röstfördelning.

 

I nedanstående slutdokument finns de godkända resolutionerna samt presidiets redogörelse för UNR:s verksamhet 2018-2019.

 

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta UNR:s koordinator, Christa Elmgren (unr@pohjola-norden.fi)