Sessionen 2018 i Oslo

Ungdomens Nordiska Råd höll sin årliga session från fredag 26.10. till söndag 28.10.2018 i Oslo, Norge. Temat för årets session var "Norden och miljön”.

Sessionen godtog hela 22 resolutioner. Sessionen valde även ett presidie för UNR inför kommande versamhetsperioden 2018-2019. Läs mer om hela sessionen och UNR:s verksamhetsår i slutrapporten!

UNR slutdokument 2018