Ungdomens Nordiska Råds 50:e session 2021

Varmt välkomna på Ungdomens Nordiska Råds 50:e jubileumssession!

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) håller sin årliga session från fredag 29.10. kl 15.00 CET till söndag 31.10.2021 kl 16.00 CET i Köpenhamn, Danmark. Temat för årets session är ”50 år av nordisk ungdomspolitik”. Detta år ordnas UNR:s session för 50:e gången och därmed ordnas även jubileumsfestligheter under fredag 29.10.

Under sessionen möts nordiskt och politiskt engagerade unga från Norden för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet. De resolutioner som antas på UNR:s session ges vidare till Nordiska rådets session. Under sessionen väljs det också en ny president och ett nytt presidium för perioden 2021–2022.

Före UNR-sessionen ordnas ett seminarium kring temat Ungt ledarskap för ett hållbart Norden från torsdag 28.10 till fredagen 29.10. för dem som är intresserade. Seminariet ger utrymme för de politiska paraplyorganisationerna att träffas efter ett år av svårigheter med att ordna möten i person och framför allt ger unga en möjlighet att bekanta sig med hållbarhet som centralt tema i det nordiska samarbetet.

Ungdomens Nordiska Råd inbjuder härmed er att skicka en officiell representant till sessionen. Registreringen av representanter sker mellan 16.8.–.5.9. och 6.9-13.9.2021. Den elektroniska anmälan börjar 16.8.2019 kl.12 CEST, du kan anmäla dig här. Anmälan kan även göras på engelska, här.

En representant från varje UNR-medlemsorganisation samt organisationer med observatörsstatus inbjuds att delta i UNR-sessionen. De som är intresserade kan även delta i hållbarhetsseminariet och i Nordiska Rådets session. Deltagaravgiften för sessionen är 190 € för anmälan som görs mellan 16.8-5.9.2021. Deltagaravgiften stiger till 250 € om anmälan sker 6.9–13.9.2021. Deltagaravgiften inkluderar resor till och från Köpenhamn, inkvartering i två personers rum samt måltider under UNR:s session. Deltagaravgiften inkluderar även övernattning under Nordiska rådets session om ni deltar i den. Deltagaravgiften för hållbarhetsseminariet är 75 €.

Observera att UNR från och med i år inte bokar flygen för deltagarna, men ersätter resor efter sessionen enligt ersättningsbeloppen.

UNR:s koordinator och presidium följer med läget med COVID-19 restriktionerna. UNR deltagarna meddelas så snabbt som möjligt, om förändrade arrangemang i förhållande till sessionen uppstår.

Resolutioner kan skickas in här, senast 8.10.2021.

Mer information finns i de bifogade filerna nedan, vänligen läs all den information som getts noggrant. Ifall någonting är oklart i inbjudan, sessionsinformationen eller i anmälningsblanketten, vänligen kontakta sekretariatet i god tid innan anmälningstiden går ut för att få den hjälp ni behöver.

Välkomna på session!

Sessionsinbjudan
Allmän information om sessionen 2021
Sessionsprogram 2021
Program för seminariet Ungt ledarskap för ett hållbart Norden
Medlemsorganisationer 2021
Tidsfrister inför UNRs session 2021
UNR:s arbetsordning
Förslag till dagordning
Förslag till sessionens regler
Allmänna avtals- och resevilkor
Fullmakt (svenska engelska)
Ansvarsblankett för minderåriga