Ungdomens Nordiska Råds session 2022

Varmt välkomna på Ungdomens Nordiska Råds session!

Slutdokumentet 2022

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) håller sin årliga session från lördag 29.10. kl 9.00 till söndag 30.10.2022 kl 16.00 i Helsingfors, Finland. Temat för årets session är ”Ungdom i kris”. Sessionen inleds med ett seminarium kring temat, på fredag 28.10 kl 15.00 för dem som är intresserade. Seminariet ger utrymme för de politiska paraplyorganisationerna att träffas och diskutera de kriser unga i Norden just nu står inför med världssituationen vi lever i. Deltagare som önskar bidra till seminariets pamflett eller delta i seminariets debatt anmäler intresse i  sessionsanmälan.

Traditionsenligt ordnas UNR:s session i samband med Nordiska rådets session. Deltagare i UNR:s session har även möjlighet att delta i Nordiska Rådets session, som ordnas 31.10-3.11 i Helsingfors. 

En representant från varje UNR-medlemsorganisation samt organisationer med observatörsstatus inbjuds att delta i UNR-sessionen. De som är intresserade kan även delta i seminariet och i Nordiska Rådets session. Deltagaravgiften för sessionen är 190 € för anmälan som görs mellan 27.7-11.9.2022. Deltagaravgiften stiger till 250 € om anmälan sker 12.9–18.9.2022. Deltagaravgiften inkluderar inkvartering i två personers rum samt måltider under UNR:s session för ordinarie delegater, samt reseersättning enligt bilaga. Deltagaravgiften inkluderar även övernattning under Nordiska rådets session om ni deltar i den. 

Vill er organisation skicka fler än en delegat till sessionen har vi uppdaterat deltagaravgiften för att fler ska ha möjlighet att delta. Se uppdaterad information om deltagaravgifter i uppdaterade Allmän information om sessionen. Extra deltagare ersätts inte för sina egna resor. 

Anmälan till seminariet, sessionen och Nordiska rådets session sker genom en elektronisk blankett som ni hittar här och som skickas per e-post då anmälningen öppnats 27.7. Alla deltagare bör registrera sig senast 18.9.2022. Anmälan är bindande.

Tidsfristen för inlämning av resolutionsförslag o.s.v. finns i de bifogade dokumenten i det här utskicket. Vi vill också uppmärksamma de politiska paraplyorganisationerna om kravet på årsmötesprotokoll som ska inlämnas till UNR:s sekretariat senast i september.

Att delta i UNR:s session ger en ypperlig möjlighet att diskutera intressanta ämnen, att dela erfarenheter och att skapa kontakter med andra unga nordbor och politiskt aktiva. Under årtionden har många av dagens beslutsfattare varit aktiva i UNR och knutit viktiga kontakter som de har haft stor nytta av. Denna möjlighet kan även du utnyttja om du deltar i UNR:s session!

UNR:s koordinator och presidium följer med läget med COVID-19 restriktionerna. UNR deltagarna meddelas så snabbt som möjligt, om förändrade arrangemang i förhållande till sessionen uppstår.

Mer information finns i de bifogade filerna nedan, vänligen läs all den information som getts noggrant. Ifall någonting är oklart i inbjudan, sessionsinformationen eller i anmälningsblanketten, vänligen kontakta sekretariatet i god tid innan anmälningstiden går ut för att få den hjälp ni behöver.

Välkomna på session!

Sessionsbilagor

Allmän information om sessionen

Inlämning av resolutioner

Resolutionsmall

Tidsfrister inför UNRs session

Tidtabell för sessionen

UNRs arbetsordning

Förslag till dagordning

Förslag till sessionens regler

Allmänna avtals- och resevillkor

Fullmakt (svenska / engelska)

Ansvarsblankett för minderåriga

Medlemsorganisationer

Sessionsanmälan (svenska / engelska)

Sessionsinbjudan