Sessionerne

Sesjonen är Ungdommens Nordiske Råds øverste organ og holdes hvert år i forbindelse med Nordisk råds sesjon, alltid helgen før i samme by som NR-sesjonen. På UNR:s sesjon vedtak om neste års aktiviteter og budsjett, resolusjoner som vedtas ved sesjonen føres videre til NR:s sesjon og dessuten velges et nytt præsidium og ny president for UNR.