Sesjoner

Sesjonen er det høyeste beslutningsorganet i Ungdomens Nordiska Råd og arrangeres årlig i forbindelse med Nordisk Råds sesjon helgen før i samme by som NR-sesjonen. På UNR-sesjonen fattes beslutninger om neste års virksomhet og budsjett og de godkjente resolusjonerna blir sendt videre til Nordisk Råd. Dessuten velges et nytt presidentskap og en ny president for UNR.