Sekretariat och Koordinator

UNR sekretariatet fungerar i samband med Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) sekretariat i Helsingfors. Koordinatorn är anställd på deltid och jobbar på PNU:s kontor.

Kontaktuppgifter till UNR:s sekretariat:
Ungdomens Nordiska Råd c/o Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf
Fredriksgatan 61 A 11
00100 Helsingfors

tfn +358 (0)9 4542 080
unr(at)pohjola-norden.fi